Poutní zájezdy

V průběhu celého pořádáme jedno- i vícedenní poutní zájezdy na zajímavá místa v České republice. Dozvíme se něco o české historii, o duchovním významu těchto míst, o geniu loci…

Poznejme společně krásné kouty naší republiky.

Postní putování na sv. Hostýn

Postní duchovní obnova pro seniory.

Společným autobusem se dopravíme na sv. Hostýn, kde nás čeká mše svatá, přednáška a modlitba křížové cesty.

Svatý Hostýn nabízí místo také pro individuální ztišení.

V ceně: společná doprava, služby průvodce, oběd

Jitka Erbenová (cheva), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Betlémská cesta

Mezigenerační putování prarodičů s vnoučaty do Třeště – města betlémů.

Putování městem Třešť, kde v místních rodinách s péčí a trpělivostí pečují o betlémy s více jak 200 let starou tradicí.

Celoročně je také ke shlédnutí stálá expozice betlémů v prostorách Schumpeterova domu.

V ceně: společná doprava, vstup do muzea

Poutní zájezdy, které proběhly

Po stopách svaté Ludmily

21.–22. 9. 2021

Křížová cesta pro seniory

23. 3. 2020

Pouť seniorů do Neratova

16. 9. 2020

Kontakt pro dotazy a informace