Pouť do Znojma a Hlubokých Mašůvek

pout-do-znojma-a-hlubokych-masuvek

Drobné ohlédnutí za tím, jak probíhala březnová pouť do Znojma a nedalekých Hlubokých Mašůvek.

Když senioři vyrazí na pouť do Znojma

Postní doba nás vybízí k vykonání pouti. Ať už soukromě nebo ve společenství.

My jsme si rádi vybrali tu druhou možnost a ve středu 22. 3. 2023 nabídli seniorům brněnské diecéze společné putování do Znojma a Hlubokých Mašůvek.

Na obou místech se nám dostalo vřelého přijetí, slavili jsme společně mši svatou a pomodlili se křížovou cestu. Slunečné a teplé počasí bylo pomyslnou třešničkou na dortu. Zvlášť při individuální prohlídce poutního areálu v Hlubokých Mašůvkách, kdy poutníci mohli využít nabídky svátostí smíření, rozhovoru s knězem nebo vyplnit čas soukromou modlitbou.

Děkujeme všem, kteří nás během dne přijali a poutními místy provedli.

Na pouť se vydalo 42 seniorů z různých farností, které slovem, modlitbou a svým humorem provázel o. Pavel Šenkyřík.

Všem poutníkům přejeme požehnaný čas vrcholící postní doby a těšíme se na další společné putování.

PS: cestou nás tentokrát provázelo Rádio Mašlík 😉

pout-do-znojma-a-hlubokych-masuvek-2