Posilovna paměti

Posilovna paměti je unikátní aktivizační program zaměřený na pomoc seniorům, kteří trpí lehkou až středně těžkou formou Alzheimerovy choroby, stařeckou demencí či jiným typem demence.

Aktuálně tuto aktivitu realizujeme pouze za finanční spoluúčasti rodiny (individuální práce) či Domova pro seniory (skupinová práce). Děkujeme za pochopení.

Program realizujeme na území města Brna, a to ve dvou formách:

  1. individuální práce v domácím prostředí seniora (za přítomnosti rodinného příslušníka)
  2. skupinová práce v prostředí domovů pro seniory či domovů se zvláštním režimem (za přítomnosti např. ergoterapeuta nebo sociálního/aktivizačního pracovníka)

Seniory, zapojené do programu Posilovna paměti, pravidelně navštěvují naše certifikované trenérky paměti.

Program je díky štědré finanční podpoře donátorů realizován ZDARMA.

Naším cílem je aktivizace klienta v jeho přirozeném prostředí.

Mezi jednotlivými návštěvami mohou rodinní příslušníci či ergoterapeuté samostatně pokračovat v trénování paměti prostřednictvím zapůjčených metodických pomůcek.

V rámci hodinového setkání se věnujeme:

Pro práci s klienty používáme různé pomůcky

Historie

Reference ... napsali nám

Dobrý den,

ráda bych se vyjádřila k projektu Posilovna paměti, který byl našemu domovu pro seniory nabídnut organizací Spokojený senior.

Naše zařízení, Domov pro seniory Kosmonautů Brno, realizuje projekt Posilovna paměti od září 2019, kde jsme se s konkrétní lektorkou dohodli na spolupráci.

Vzhledem k cílové skupině našich klientů (klienti s demencí) bylo složité hledat společnou cestu, téma, zájmy. Paní lektorka však při společném setkávání v rámci skupinek na jednotlivých odděleních dokázala zaujmout tématem, vždy je tolerantní, trpělivá, plně oddaná práci s klientem. Samotní klienti se v její přítomnosti cítí bezpečně, spolupracují a těší se na společně strávený čas.

Během setkávání klienti nejen posilují paměť jednotlivými úkoly, ale je to i čas strávený ve společnosti, předávají si zkušenosti, zážitky, zlepšují kvalitu svého života, který tráví v domově.

Zavedením pravidelnosti jsou klienti na přítomnost lektorky zvyklí a není potřeba přítomnost dalšího personálu, který by vypomáhal. Posilovna paměti se stala pevnou součástí plánovaných programů volnočasových aktivit.

Bonusem pro zaměstnance, kteří zprostředkovávají volnočasové aktivity je čerpání zkušeností lektorky, využití materiálu a metodik.

Tímto bych chtěla poděkovat lektorce paní Šárce Hanákové, na které je znát, že práce s našimi klienty její život naplňuje smyslem.

V neposlední řadě bych ráda poděkovala paní Mgr. Tereze Kozderové, která naši spolupráci odstartovala a bdí nad jejím trváním do současných dnů.

Brno, 2. 9. 2020

Bc. Světlana Šmídová, vrchní sestra
Domov pro seniory Kosmonautů, p.o.

Naše babička již třetím rokem využívá služby Posilovna paměti, poskytované spolkem KLAS – Spokojený senior. Po celou dobu, kdy paměť pod vedením Mgr. Kozderové trénuje, mohu pozorovat, jaký efekt má tato činnost nejen na stav její paměti, ale i na celkovou psychickou pohodu a chuť do života.

Je vdova, žije sama, s rodinou je každodenně v kontaktu buď osobně, anebo alespoň telefonicky. Cizí společnost příliš nevyhledává a tak jsem ráda, že se tréninky paměti staly pravidelnou a příjemnou součástí jejího života a přinášejí ji, kromě primárního efektu zlepšení/udržení paměťových schopností, i sociální kontakt mimo omezený okruh rodinných příslušníků. Na tréninky paměti se babička vždy těší, poctivě a s chutí se připravuje a plní zadané úlohy.

V zimě byla babička měsíc hospitalizovaná se srdečním selháním. Měli jsme obavy, jak tato skutečnost zasáhne její psychické schopnosti. Velmi příjemně nás však překvapilo, že jakmile se babiččin zdravotní stav zlepšil, chtěla hned trénovat paměť – jak sama říká „aby úplně nezblbla“. Na tom je vidět, že trénink paměti je již automatickou součástí jejího života a sama si uvědomuje, co jí přináší.

V nynější epidemiologické situaci tráví babička většinu času v domácí izolaci. Ale ani v této době s tréninkem nezahálí a každý den si alespoň jednu tréninkovou úlohu udělá. Sama říká, že ji to baví, když jí řešení nejde hned, přemýšlí o něm celý den a paměť tak vlastně kontinuálně posiluje.

Jako pečující osoba mohu zhodnotit, že pravidelný trénink paměti v režimu, který je babičce poskytován, má obrovský pozitivní dopad na její život a v důsledku i na můj a celé pečující rodiny. Babička je i přes svůj věk a Alzheimerovu chorobu stále schopná s drobnou dopomocí samostatného bydlení i péče o sebe a domácnost. Jsem přesvědčena, že bez tréninků paměti by tomu tak nebylo.

Závěrem bych ráda vyzdvihla schopnosti a přístup lektorky, Mgr. Terezy Kozderové. Babička si pochvaluje náplň lekcí i její přístup, já navíc oceňuji pružnou domluvu a spolehlivost. Rádi budeme služby Posilovny paměti využívat i v dalších letech.

Veronika Cihlářová

posilovna_pameti_mikulaskovo_zv_2Dobrý den,

naše zařízení, Domov pro seniory Mikuláškovo nám. Brno, rovněž i v letošním roce pokračuje v úspěšném a smysluplném projektu “Posilovna paměti”, který nabízí Vaše organizace Spokojený senior – KLAS z.s. našim seniorům a za tuto poskytovanou službu Vám děkujeme.

Forma skupinového tréninku probíhá jednou týdně v dopoledních hodinách. Klienti jsou rozděleni do tří skupin dle mentální kondice a schopnosti. Pečlivě připravené materiály a pomůcky kvalifikovanou lektorkou paní Helenkou Kočí jsou ušité přímo na míru našim seniorům. Pravidelné tréninky paměti, udržování a přijímání nových informací včetně vzájemné spolupráce, klienty motivuje v sebepoznání a osobním rozvoji. Terapie je zážitková, zachovává sociální vztahy s okolím a zabraňuje izolaci klienta (trávení společného času) a pozitivně ovlivňuje jejich náladu. Radi se, diskutují, předávají si dojmy, vypracovávají domácí cvičení a těší se na další setkání.

Na závěr bychom chtěli ještě jednou poděkovat organizaci Spokojený senior KLAS z.s., spolupracujícím organizacím a kvalifikované lektorce paní Kočí. Těšíme se na další spolupráci a aktivizační program, který je přínosem pro důstojné a aktivní stáří.

V Brně, 18. 3. 2019

Bc. Alena Klepáčková
vedoucí úseku terapie
Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p.o

Od března 2018 využíváme s naší babičkou, která trpí mírnou formou Alzheimerovy choroby, služby Posilovna paměti, kterou zajišťuje spolek Spokojený senior – KLAS. Babička absolvuje už třetí cyklus trénování paměti pod vedením Mgr. Terezy Kozderové. Mohu tedy už i z dlouhodobějšího hlediska pozorovat, jaký vliv má pravidelné procvičování paměti tímto způsobem vliv na její zdravotní stav.

První zlepšení jsem pozorovala již po absolvování prvních úvodních lekcí. Babička do té doby nebyla schopna udržet pozornost, soustředit se. Měla rovněž výrazné problémy s orientací v čase a dodržováním denního režimu. Ve všech uvedených oblastech došlo k výraznému zlepšení, babička se naučila, jak si zapamatovat důležité informace, jak si rozdělit složitější úkol na menší části a ty postupně řešit. Je schopna se podstatně lépe soustředit, nezmatkovat, uvědomit si, kdy se do nějakého tématu „zamotává” a celkově i záležitosti běžného denního života řešit podstatně racionálněji, efektivněji a v neposlední řadě i bezpečněji. Po absolvování většího počtu lekcí prakticky vymizely problémy s orientací v čase, pozoruji i výrazné zlepšení vyjadřovacích schopností a schopnosti sebeobsluhy a zajištění chodu domácnosti.

Za velký benefit služby považuji její pravidelnost a konání v domácím prostředí klienta. Naše babička setrvale odmítá navštěvovat jakýkoliv seniorský klub. Jsem proto moc ráda, že může tréninky paměti absolvovat v domácím prostředí, pro ni klidném a bezpečném. V neposlední řadě přispívá k její znovu nabyté psychické rovnováze a sebevědomí i dobrý pocit po splnění zadaného úkolu. Zadané úkoly a možnost cvičit paměť i ve volném čase s použitím zapůjčených pomůcek ji zase stále udržují „ve střehu” a dokonce ji i baví!

I díky soustavné práci na zlepšování, resp. stabilizaci paměťových schopností může naše babička stále bydlet ve svém bytě a nepředpokládám, že by v nejbližší době nastala nutnost umístit ji do speciálního zařízení z důvodu zhoršení jejích psychických funkcí.

V neposlední řadě bych ráda vyzdvihla přístup lektorky, Mgr. Terezy Kozderové. Právě její trpělivost, schopnost motivovat a povzbudit má dle mého názoru zásadní vliv na zlepšení paměti naší babičky a za to jí patří velké díky. Z pohledu rodinného příslušníka a pečující osoby rovněž velmi oceňuji skvělou komunikaci mezi mnou a lektorkou, nejen stran organizace lekcí, ale především stran zpětné odborné vazby, tipů v jakých oblastech s babičkou pracovat a podpořit ji atd.

Já i babička budeme moc rády, pokud budeme této služby využívat i nadále.

V Brně, 8. 3. 2019

Veronika C., vnučka

Od března do května 2018 jsme využívali s naší babičkou služby Posilovna paměti poskytovanou spolkem Spokojený senior – KLAS. Babička trpí mírnou formou Alzheimerovy choroby a před zahájemním kurzu měla problém zejména se soustředěním, orientací v čase a dodržováním denního režimu. Již po několika lekcích jsem ve všech těchto oblastech pozorovala výrazné zlepšení. Babička začala být lépe soustředěná, umí si složitější úkol rozdělit na menší části, které postupně řeší, nepřeskakuje chaoticky z jedné části na druhou. Je i lépe schopna řešit náročné situace – zachovat si chladnou hlavu a nezmatkovat, poradit se.

Rovněž pozoruji větší zájem o aktivity, při nichž se “zapojuje mozek”, jako je třeba luštění křížovek. Před započetím kurzu babička tyto aktivity prakticky odmítala, nyní je přímo vyhledává.
Jako velký benefit hodnotím i pravidelnost kurzu a jeho konání v domácím prostředí. Naše babička se opět začala soustředit na to, který je den, zda má zrovna lekci, jak si časově rozdělit přípravu na další lekci, aby vše stihla. K její psychické rovnováze přispívá i dobrý pocit a radost po správném splnění úkolu či cvičení, nabyla opět sebevědomí stran své paměti a je motivovaná na sobě pracovat i nadále.

V neposlední řadě bych ráda poděkovala paní Mgr. Tereze Kozderové, která se naší babičce laskavě, pečlivě a odborně věnovala, motivovala ji a zcela zásadně tak přispěla k zlepšení jejího stavu.

Ještě jednou Vám děkuji, přeji pěkné léto a těším se na další spolupráci.

V Brně, 25. 5. 2018

Veronika C., vnučka

posilovna_pameti_mikulaskovo_zv_1Dobrý den,

dovolte mi touto cestou poděkovat za úžasný projekt „Posilovna paměti”.

Naše zařízení, Domov pro seniory, Mikuláškovo nám. Brno, bylo osloveno organizací Spokojený senior a využilo nabídky programu „Posilovna paměti” pro naše klienty.

Přínosem tohoto programu je rozšíření znalostí a předávání nových zkušeností, metod, materiálu a pomůcek odborně proškolenou lektorkou našim ergoterapeutkám, které rovněž provádí trénink paměti v našem domově. Hodí se pro všechny seniory, kteří chtějí trénovat svou paměť, něco nového se dozvědět nebo si zopakovat, současně se pobavit a naučit se některé z mnemotechnik, jak podpořit svou paměť.

Společné setkávání účastníků volnočasové aktivity jednak zamezuje sociálnímu vyloučení, zlepšuje kvalitu života, motivuje, zprostředkovává přijímání nových informací a učení.

Klienti si navzájem předávají zážitky, spolupracují na domácích paměťových cvičeních a těší se na společná setkání s příjemnou lektorkou.

Dále bych chtěla poděkovat nejen organizaci Spokojený senior – KLAS z.s., ale i spolupracujícím organizacím za to, že přispívají ke zkvalitňování života seniorů v jejich přirozeném prostředí.

Bc. Alena Klepáčová,
vedoucí úseku sociální péče a terapie
Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p.o.

Máte-li ve svém okolí seniora, kterému by náš terénní program mohl pomoci, neváhejte nás kontaktovat: tereza.kozderova@spokojenysenior-klas.cz

Posilovnu paměti podporují

brno-logo
Za finanční podpory statutárního města Brna