Aktivní vedení skupinových setkání seniorů

Akreditovaný seminář Aktivní vedení skupinových setkání seniorů je určen zejména pro aktivizační pracovníky v sociálních službách, ale také pro ostatní sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách a pro zaměstnance samospráv, kteří jsou pověřeni vedením klubů pro seniory. Dále pro zaměstnance komunitních center, denních stacionářů, nízkoprahových zařízení, domovů pro seniory aj.

Aktivizace seniorů ve skupině

Aktivní vedení skupinových setkání seniorů – obsah semináře

Seminář je určen osobám, které již vedou nebo povedou klub seniorů, či jinou skupinu seniorů. Aktivizační metoda, kterou vás provedeme, plně podporuje aktivní účast seniorů a jejich participaci na tvorbě programu, samostatnost, komunikaci a spolupráci ve skupině. Seminář je veden interaktivně a zážitkově, vyzkoušíme si prakticky různé metody vedení seniorů a osvojíme si také možnosti řešení různých krizových situací, které mohou při práci se seniory nastat.

Cílová skupina

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Pracovníci samosprávy 

Cíl semináře

Cílem semináře je zorientovat se v základní problematice komunikace se seniorem, umět reagovat na rozličné situace, které mohou při skupinové práci nastat. Absolvent semináře bude umět používat, tj. sám vytvořit a poté v praxi aplikovat, ucelený aktivizační program pro seniory, zaměřený na aktivní participaci seniorů. Účastník semináře se seznámí se základy trénování paměti, psychomotoriky a psychohygieny a jejich praktickým využitím v reálných situacích. 

Možnosti platby

Kontakt a přihlášení