KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ®

klas-logo

KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ® (dále jen KLAS) je aktivizační program pro seniory v místě jejich bydliště s cílem dlouhodobého setrvání seniorů v jejich přirozeném prostředí a oddálení doby nezbytné ústavní péče. Kromě toho podporuje také rozvoj dobrovolnictví seniorů, jakožto animátorů, kteří jednotlivé KLAS vedou.

Inspiraci nalezl KLAS v rakouském vzdělávacím programu LIMA (Kvalita života ve stáří), podle vzoru studie SimA (Samostatnost ve stáří), kterou vedl Prof. Dr. Wolf D. Oswald z Univerzity Erlangen ve Vídni. V České republice se KLAS rozšířil za podpory nadace Renovabis v roce 2008, rozvíjí se a realizuje dodnes.

Jeho název, vyobrazení a jedinečné know-how je chráněno ochrannou známkou.

Know-how KLAS

KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ ® je unikátní, aktivizační program určený pro seniory. Setkání obsahuje čtyři vzájemně propojené části zaměřené na určité téma. Jedná se o trénink paměti, psychomotorický trénink, nácvik kompetencí a psychohygienu. Setkání doplňují vycházky a výtvarná činnost.

KLAS není školou. Nejdůležitější je, aby se účastníci cítili dobře, aby se pobavili, zasmáli a hlavně nenásilnou formou něco naučili.

Know-how KLAS je založeno na systematické metodické a vzdělávací podpoře programu setkávání seniorů KLAS.

Každé tématické setkání je dvouhodinové, je rozčleněno do čtyř hlavních bloků:

 • kompetenční trénink
 • trénink paměti
 • trénink motoriky
 • trénink psychohygieny

Program pomáhá udržovat seniory v jejich samostatnosti a soběstačnosti, slouží k hledání odpovědí na duchovní či morální otázky, pro účastníky je zdrojem vzájemného obohacení. Senioři nejsou omezeni věkem, jejich fyzická a psychická zdatnost je potřebná jen v míře běžných komunikačních dovedností a projevů pro začlenění do skupiny ostatních seniorů.

Metodická podpora KLAS znamená:

 • zařazení místního KLAS do sítě KLAS, a to na úrovni obce, kraje či v rámci celostátní sítě
 • zajištění supervize v místě setkání KLAS
 • podporu pomocí metodických materiálů ZRNKO
 • pravidelné vzdělávání animátorů KLAS
 • společné setkávání animátorů KLAS a přenos zkušeností a dobré praxe

Síť KLAS

KLAS v Brně

KLAS v Jihomoravském kraji

KLAS Brno Bašty

Nabízíme čtyři skupiny KLAS, kam můžete pravidelně docházet a společně se svými vrstevníky aktivně trávit čas. Během našich setkání trénujeme paměť, zkoušíme a učíme se různá cvičení zaměřená na psychomotoriku a rozhodně nechybí smích a prostor pro vzájemné sdílení. Při našich setkáních má své místo také výtvarná činnost, návštěvy výstav a dalších zajímavých míst ve městě Brně či jeho nejbližším okolí.

Duší těchto setkání jsou naši animátoři, kteří mají bohaté, nejen životní zkušenosti, ale jsou také vyškolení a průběžně metodicky podporováni. 

Mnozí zde našli nové přátele, nový způsob trávení volného času, bezpečný prostor pro sdílení svých radostí i starostí všedního dne…

Nejdůležitější pro nás je, aby Vám u nás bylo dobře.

Program KLAS

Co říkají účastníci

Jak založit KLAS

Zaujal Vás KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ®? Rádi Vám pomůžeme KLAS založit.

Jaký je postup při zakládání KLAS?

 • kontaktujte nás: Mgr. Tereza Kozderová, DiS., tereza.kozderova@spokojenysenior-klas.cz, +420 730 805 857

 • bude následovat společná schůzka, kde se vyjasní Vaše očekávání a možnosti služby, bude Vám představena sublicenční smlouva (kvůli ochranné známce nelze jinak know-how postoupit),

 • pokud budete chtít KLAS vidět, můžeme Vám připravit tzv. “ochutnávku KLAS” v místě zájmu, případně můžete sami navštívit náš ukázkový KLAS na Baštách 8,

 • po podepsání sublicenční smlouvy o realizaci KLAS mezi Spolkem a Vaší zastřešující organizací bude vyškolen animátor v kurzu
  A-KLAS
   a započne trvalé metodické vedení.

Ochutnávka KLAS

Pokud se budete chtít přesvědčit, že KLAS není jen obyčejný klub seniorů, rádi Vám připravíme tzv. ochutnávku KLAS. Přijedeme za Vámi a pro skupinu seniorů ukázkové setkání připravíme. Uvidíte, jak KLAS funguje, jak jsou senioři nenásilně zapojováni do aktivit klubu a že jednotlivá témata mají svůj význam a opodstatnění.

Druhou možností je navštívit KLAS v Brně.

Proč založit a podporovat KLAS

Fungování KLAS očima starosty jihomoravské obce Telnice

Jak se stát animátorem KLAS

Kurz pro zájemce o vedení KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ®

Staňte se animátorem KLAS

Kurz je určen pro

 • pro seniory, dobrovolníky, kteří chtějí vést klub seniorů aktivním způsobem
 • pro členy sociálních a kulturních komisí v obci
 • pro zaměstnance prorodinných organizací v rámci rozšíření své nabídky

Obsah kurzu

 • seznámení se s metodikou KLAS
 • nácvik témat, rozdělení struktury KLAS
 • praktické ukázky realizace KLAS
 • nejčastější situace, se kterými se animátoři setkávají
 • samostatná příprava tématu pro setkání KLAS

Absolvent získá

 • osvědčení a metodiku kurzu
 • know-how pro vedení klubu seniorů KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ®
 • vypracovaný manuál s 20 tématy pro seniorská setkání na 1 rok
 • aktivizační pomůcku pro práci se seniory

* S vysílající organizací účastníka je uzavřena sublicenční smlouva. Absolvent může v praxi realizovat klub pro seniory s know-how KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ® na základě metodiky, kterou obdrží při podpisu sublicenční smlouvy a informací získaných na kurzu.

Kontakt na koordinátora

Metodické listy ZRNKO

Metodické listy ZRNKO vydává Spokojený senior – KLAS z.s. za dlouhodobé finanční podpory Jihomoravského kraje a Magistrátu města Brna, odboru zdraví. Slouží jako metodická podpora pro animátory KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ®.

Vychází vždy na začátku čtvrtletí, a to pravidelně v měsících ledendubenčervenec a říjen.

Naleznete zde tři zpracované návrhy témat na setkání spolu s aktivitami typu trénink paměti, trénink psychomotoriky, atd. spolu s pracovními listy.

Proč právě ZRNKO? Ukrývá v sobě totiž Zábavu a Zálibu, Radost a Rozvíjení, Nadšení a Naději, Komunikaci a Kontakt, Oživení a Odpočinek.

Metodické listy ZRNKO jsou díky dotacím poskytovány ZDARMA.

ZRNKO – archiv

Všechna vydání metodických lisů ZRNKO jsou pro vás k dispozici k menu Ke stažení