KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ®

klas-logo

KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ® (dále jen KLAS) je aktivizační program pro seniory v místě jejich bydliště s cílem dlouhodobého setrvání seniorů v jejich přirozeném prostředí a oddálení doby nezbytné ústavní péče. Kromě toho podporuje také rozvoj dobrovolnictví seniorů, jakožto animátorů, kteří jednotlivé KLAS vedou.

Inspiraci nalezl KLAS v rakouském vzdělávacím programu LIMA (Kvalita života ve stáří), podle vzoru studie SimA (Samostatnost ve stáří), kterou vedl Prof. Dr. Wolf D. Oswald z Univerzity Erlangen ve Vídni. V České republice se KLAS rozšířil za podpory nadace Renovabis v roce 2008, rozvíjí se a realizuje dodnes.

Jeho název, vyobrazení a jedinečné know-how je chráněno ochrannou známkou.

Know-how KLAS

KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ ® je unikátní, aktivizační program určený pro seniory. Setkání obsahuje čtyři vzájemně propojené části zaměřené na určité téma. Jedná se o trénink paměti, psychomotorický trénink, nácvik kompetencí a psychohygienu. Setkání doplňují vycházky a výtvarná činnost.

KLAS není školou. Nejdůležitější je, aby se účastníci cítili dobře, aby se pobavili, zasmáli a hlavně nenásilnou formou něco naučili.

Know-how KLAS je založeno na systematické metodické a vzdělávací podpoře programu setkávání seniorů KLAS.

Každé tématické setkání je dvouhodinové, je rozčleněno do čtyř hlavních bloků:

 • kompetenční trénink
 • trénink paměti
 • trénink motoriky
 • trénink psychohygieny

Program pomáhá udržovat seniory v jejich samostatnosti a soběstačnosti, slouží k hledání odpovědí na duchovní či morální otázky, pro účastníky je zdrojem vzájemného obohacení. Senioři nejsou omezeni věkem, jejich fyzická a psychická zdatnost je potřebná jen v míře běžných komunikačních dovedností a projevů pro začlenění do skupiny ostatních seniorů.

Metodická podpora KLAS znamená:

 • zařazení místního KLAS do sítě KLAS, a to na úrovni obce, kraje či v rámci celostátní sítě
 • zajištění supervize v místě setkání KLAS
 • podporu pomocí metodických materiálů ZRNKO
 • pravidelné vzdělávání animátorů KLAS
 • společné setkávání animátorů KLAS a přenos zkušeností a dobré praxe

Síť KLAS

KLAS v Brně

Bašty 8, 602 00 Brno

4 skupiny: pondělí, 2× úterý, středa

Více o KLAS Brno Bašty

Ukázkový KLAS

Uvažujete o založení KLAS a zajímá Vás, jak takové setkání probíhá?

Ozvěte se nám na e-mail info@spokojenysenior-klas.cz nebo na tel.: +420 730 805 857 a my Vám zprostředkujeme návštěvu v již fungujícím KLAS v Brně na Baštách.

Středeční KLAS

Scházíme se již od r. 2012 pravidelně každý týden ve středu 10.00–12.00 hod. Dokonce i o prázdninách podnikáme výlety do okolí.

Jsme po celou dobu poměrně stabilní skupina 16–18 seniorů z Brna a blízkého okolí. Program tvoříme na každého půl roku podle našich zájmů a možností. Pravidelně střídáme rytmus – setkání v klubovně, vycházka, setkání, tvoření. Na programu se podílíme podle našich profesí, zkušeností, snažíme se navzájem aktivizovat a zapojit do programu i další členy kolektivu podle jejich umu a zájmu.

Setkání jsou metodicky zpracované – podle modelového scénáře: procvičení těla, paměti, pozornosti, psychomotoriky, nové kompetence.

Využíváme profesí a zájmů členek a animátorek – v oborech historie umění, výtvarné činnosti, psychologie, pedagogiky, ošetřovatelství… Zveme si také hosty, kteří rozumí pro nás zajímavým oborům.

Do KLASu chodíme rádi (i jeden muž). Setkávání se pro nás stalo pravidelností a nutností. Po 12. hod. jdeme většinou společně na oběd a následuje další volné posezení a povídání.

Hodně toho za ta léta o sobě víme, prožíváme často společně v čase naše rodinné, osobní i zdravotní problémy…

Jsme stabilní sociální skupina, která je tolerantní a navzájem si rozumí.

Kontaktní osoby

Animátorky Mgr. Šuleřová Libuše a PhDr. Štěpánková Radomila, Ph.D.

Nová 11, 635 00 Brno

Kdy

Kontakt

Kde

Prostory líšeňského farního dvora – farní kavárna, Pohankova 18

Kdy

Každý sudý pátek v měsíci, 16.00–17.30 hod.

Kontakt

Iveta Kolářová, +420 608 375 468

Něco o nás

Tradiční je přivítání, seznámení s programem, pokud má někdo narozeniny, svátek či rodinnou událost, něco na srdci – tak se u toho krátce zastavíme, rozmluvení – míček a představení účastníků, hlavní téma, trénování pamětí ve skupince, jemná motorika, protažení těla, psychohygiena,písnička, úkol na doma, nabídky akcí, knižní okénko, myšlenka na cestu domů (většinou citát některého světce, který slaví svátek). Skupina je otevřená širší veřejnosti, každého nového bereme mezi sebe. Skalní skupina tvoří asi 16–18 členů.

“V této naší skupině preferuji také hlavně to, aby se každý dostal ke slovu, mohl doplnit program o své zkušenosti, připravit si něco k danému tématu a obohatit tak ostatní a podělit se s nimi o radost ze setkání. Říkají o sobě, že jsou skupina stejně smýšlejících lidí. Na setkání se vždy velmi těší…”

Centrum Duháček z.s.
Okružní 433/1, 638 00 Brno

Kdy

Kontakt

Palackého náměstí 11, 621 00 Brno

3 skupiny:

Kontakt

Aktualizováno

Kdy:

Kontakt

Aktualizováno

Kdy:

Kontakt

Kde

Táborská 171, 615 00 Brno

Kdy

Každý čtvrtek 14.00–16.00 hod.

Kontakt

Jarmila Ambrožová, jarmila.ambrozova@seznam.cz

Něco o nás

V našem KLASu se vytvořila skupina, která vytváří společně příjemnou atmosféru. Snažím se o pestrý program a tak při setkání v klubu probíráme různá témata jako např. První dámy ČR, Ondřej Sekora, Jak se žilo za Karla IV., Neuvěřitelná přežití, Památky UNESCO v ČR atd. Když máme tvoření, tak děláme věci, které jsou jednoduché a dají se k něčemu použít jako např. keramiku, mýdla, lucerny, šperky atd. Navštěvujeme různé zajímavé místa a akce. Nejbližší, které máme domluvené je návštěva pivovaru Hauskrecht, klášter a muzeum na Starém Brně, badatelna v Kanicích, výstava Ondřeje Sekory a kapitulní síň v Zábrdovicích. Jakmile nám to počasí umožní, vyrážíme i na výlety.Na podzim jsme ukončili sezónu před zimou výletem do EDENu v Bystřici nad Pernštejnem a už na jaro plánujeme navštívit ranč, cestu hrdelního práva v Tišnově atd.

Dvakrát ročně vyjedeme na celodenní zájezd, kam přizveme i ostatní seniory z Klubu seniorů v naší městské části.

Nápadů je hodně, takže si jen musíme přát zdraví, abychom všechny postupně mohly realizovat.

KLAS v Jihomoravském kraji

Dvorská 2099/2, 678 01 Blansko

Kdy

Kontakt

Kde

Společenská místnost na staré faře, Blansko, Komenského 14

Kdy

 • ve školním roce od září do června
 • obvykle každé druhé a čtvrté pracovní pondělí 15.00–17.00 hod.

Kontakt

https://www.blansko.cz/meu/odbor-skolstvi-kultury/mkd

Něco o nás

Program setkání klubu má vždy dvě části. V první části se zabýváme nejčastěji církevní tématikou (světci, církevní řády, poutní místa), zajímavostmi ze zemi EÚ, významnými osobnostmi i historickými událostmi z našeho regionu, vytváříme dekorativní ozdoby před Vánocemi a Velikonocemi.

V druhé části procvičujeme paměť, motoriku rukou.

Obvykle 1× za školní rok navštívíme společně nějaké zajímavé místo – kostel, poutní místo, výstavu. V červnu společně domlouváme náplň programu na příští školní rok.

Schází se nás 10–15 členů, nejsme uzavřená společnost, nové členy vítáme, mohou přijít i když je zajímá jen aktuální téma.

Program na každé pololetí školního roku je vyvěšen na nástěnce před kostelem na ulici Komenského a pravidelně v ohláškách ŘKF Blansko. Dále je vyvěšený písemně v Městském klubu důchodců v Blansku. Na internetové adrese rovněž v akcích MKD Blansko https://www.blansko.cz/meu/odbor-skolstvi-kultury/mkd. Ve Zpravodaji města Blanska je každý měsíc zveřejněn program našich setkání i s uvedením místa a času jejich konání.

Masarykovo nám. 21/20, 680 01 Boskovice

Kdy

Kontakt

Kde

Česká 26, 664 31 Lelekovice

Kdy

1. a 3. pondělí v měsíci od 16.00 hod.

Kontakt

https://ceska.cz/klas-klub-aktivnich-senioru/

Něco o nás

Kde

Klubovna v přízemí OÚ Holasice, Václavská 29, 664 61 Holasice

Kdy

Středa 14.00–16.00 hod.

Kontakt

Jitka Holíková, senior@holasice.cz

Něco o nás

V roce 2017 se z místního klubu seniorů stal KLAS. Díky této změně fungujeme dle metodologie KLAS – součástí našich setkání je trénink paměti, kompetencí, psychomotoriky, psychohygieny, chodíme na vycházky a věnujeme se také rádi výtvarným činnostem. KLAS vedou dvě proškolené animátorky, z toho jedna v seniorském věku. Máme 10 stálých členů a pro nové zájemce jsou u nás dveře vždy otevřené. Poznávací znamení – stále dobrá nálada a veselo.

Kde

Zasedací místnost obecního úřadu

Kdy

Vždy druhé pondělí v měsíci od 9.00 hod.

Kontakt

Obecní úřad Kobylnice 544 228 383

Něco o nás

Bývá nás pravidelně 15 až 20 seniorek, na úvod si vždy zazpíváme hymnu našeho KLAS, věnujeme se trénování paměti, chodíme spolu na procházky i větší výlety. Setkání se také pravidelně alespoň na chvíli účastní pan starosta.

Adresa:

Hlavní 75/7, 664 31 Lelekovice

Kdy: 

Každé pondělí 16.00–17.30 hod.

Kontakt:

Informace Vám rádi poskytnou na obecním úřadě, tel. 541 232 162, mobil: 724 347 469

Něco o nás:

Věnujeme se vědomostním testům, výtvarné činnosti, jezdíme na výlety… Schází se nás cca 20 osob.

KLAS Malinovského

Kde

Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna

Kdy

Sudé pondělí od 17.30 hod.

Kontakt

 

Něco o nás

Začínáme cvičením pro seniory (na židlích) pod vedením odborné lektorky. V 18.15 pokračuje buď KLASová hodina nebo přednáška s promítáním na různá témata. Schází se nás průměrně deset. Věnujeme se tréninku paměti, psychomotorice a dalším předepsaným KLASovým aktivitám. Informace o KLAS zveřejňujeme ve slavkovském zpravodaji a ohláškách při mši svaté.

KLAS Polní

Kde

Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna. Budova je bezbariérová, lze využít výtah

Kdy

V úterý 1× za 14 dní, 15.00–17.00 hod. ve společenské místnosti (2. patro)

Kontakt

Informace o činnosti klubu poskytuje sociální odbor města Slavkov u Brna na tel. č. 544 121 150

Něco o nás

Zabýváme se aktuálními tématy společnosti, věnujeme se tréninku paměti, výtvarné a tvořivé činnosti, chodíme společně na procházky, pořádáme posezení s hudbou či vystoupení dětí z MŠ atd. Po osobní domluvě, rádi probereme možnost přijetí nových členů.

Kde

Obecní úřad Střelice u Brna
Náměstí svobody 111/1, 664 47 Střelice u Brna

Kdy

Vždy druhé úterý v měsíci

 • březen–říjen od 16.45 hod.
 • listopad–únor od 15.45 hod.

Kontakt

Božena Trnková, sociální pracovnice obecního úřadu Střelice
tel. 603 564 154
e-mail: btrnkova@streliceubrna.cz
www.streliceubrna.cz

Něco o nás

Setkání trvá dvě hodiny: trénování paměti, povídání u kávy a čaje, tance na židlích, procvičení psychomotoriky. Nechybí legrace a trénujeme pozitivní myšlení. Naši činnost doplňuje každý měsíc ještě jedna akce, většinou v Brně: návštěva výstavy nebo exkurze. Ročně pořádáme dva jednodenní zájezdy a sportovní den. Účastníme se společně akcí s ústavem sociální péče Zámeček Střelice a s dětským centrem Indián v Troubsku. Střelický KLAS není uzavřená skupina, přijít může kterýkoliv senior bez předešlého přihlašování.

Kde

Růžová 243, 664 59 Telnice

Kdy

Druhé a čtvrté úterý v měsíci, 9.00–11.00 hod.

Kontakt

 

Něco o nás

Letos (2020) jsme zahájily 9. rok trvání. Členky jsou zvány vždy letáčkem. Ty nám k naší spokojenosti připravuje sám pan starosta. Větší formát letáku je pak vyvěšen na viditelných místech obce. Program KLAS se také objevuje ve Zpravodaji obce a v obecním kalendáři.

O jednotlivých setkáních pak informujeme formou reportáže na webových stránkách obce. Průměrně se nás sejde třináct, každé setkání zakončí vítaná návštěva pana starosty.

Kde

Rodinné centrum Motýlek, Mládežnická 430, 679 63, Velké Opatovice

Kdy

Jednou za čtrnáct dní v liché týdny (v pondělky v čase 16.00–18.00 hod.)

Kontakt

https://rcmotylek.cz/klub-senioru/

Něco o nás

Věnujeme se např. aktualitám ze života obce, různým výtvarným činnostem, vzdělávacím kvízům a testům a činnostem trénujícím paměť.

Kde

Farní úřad Dolní Česká 312/3, 669 02 Znojmo

Kdy

Každý lichý čtvrtek, 9.00–11.00 hod.

Něco o nás

Naše témata jsou různá, přizpůsobená počasí a čerpáme také z přání našich členů. Nové členy nepřibíráme, kapacita společenství i sálu je naplněna. Témata setkání zveřejňujeme ve farním zpravodaji a také v ohláškách při nedělní bohoslužbě.

KLAS Brno Bašty

Nabízíme čtyři skupiny KLAS, kam můžete pravidelně docházet a společně se svými vrstevníky aktivně trávit čas. Během našich setkání trénujeme paměť, zkoušíme a učíme se různá cvičení zaměřená na psychomotoriku a rozhodně nechybí smích a prostor pro vzájemné sdílení. Při našich setkáních má své místo také výtvarná činnost, návštěvy výstav a dalších zajímavých míst ve městě Brně či jeho nejbližším okolí.

Duší těchto setkání jsou naši animátoři, kteří mají bohaté, nejen životní zkušenosti, ale jsou také vyškolení a průběžně metodicky podporováni. 

Mnozí zde našli nové přátele, nový způsob trávení volného času, bezpečný prostor pro sdílení svých radostí i starostí všedního dne…

Nejdůležitější pro nás je, aby Vám u nás bylo dobře.

Přibíráme členy do nové pondělní skupiny

Program KLAS

Do nově otevřené pondělí skupiny KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ® přijímáme nové členy

Přijďte mezi nás!

Každé pondělí • 13.30–15.30 hod. • Bašty 8, Brno

Animátorka: Jitka Holíková

Těšit se můžete na pravidelný pestrý program – trénink paměti, výlety, nová témata… Více zde

DatumAktivitaTéma
21. 9. 2020setkáníÚvodní seznámení
28. 9. 2020setkáníNekoná se – státní svátek
5. 10. 2020setkáníO houbách
12. 10. 2020setkáníMóda v proměnách času
19. 10. 2020setkáníJiří Mahen
26. 10. 2020vycházkaMahenův památník
9. 11. 2020výtvarná činnostTvoření z papíru
16. 11. 2020setkáníLáska a soucit ve světě zvířat a lidí
23. 11. 2020setkáníArchitekt Adolf Loos v Brně
30. 11. 2020setkáníŽidovské Brno
7. 12. 2020výtvarná činnostVánoční zápichy
14. 12. 2020setkáníZákulisí pohádek
4. 1. 2021setkáníCestovatelská přednáška – Dubaj
11. 1. 2021setkáníAlfons Mucha
18. 1. 2021vycházkaBrněnské kostely
25. 1. 2021setkáníTvoříme společně program na další pololetí

Každé úterý, 9.30–11.30 hod.

Bašty 8, 4. patro (k dispozici je výtah)

Animátorka: Pavla Reifová

DatumAktivitaTéma
8. 9. 2020vycházkaPodél Kníničky a zpět od zastávky ZOO
15. 9. 2020výtvarná činnostMalování na sklo
22. 9. 2020setkání90 let vily Tugendhat
29. 9. 2020vycházkaBílá Hora
6. 10. 2020vycházkaAquapark Kohoutovice
13. 10. 2020setkáníIva Hüttnerová – domácí štěstí
20. 10. 2020výtvarná činnostOrigami
27. 10. 2020setkáníKomunikace, na co si dávat pozor při mluvení
3. 11. 2020setkáníBrazílie
10. 11. 2020vycházkaMoravské zemské muzeum – výstava oděvnictví
24. 11. 2020setkáníVzpomínání podle fotografií – co jsme prožili
1. 12. 2020vycházkaÚtěchov – Vranov, betlém
8. 12. 2020setkáníBrněnský hantec
15. 12. 2020výtvarná činnostVánoční stromky z provázků/anděl z papíru
5. 1. 2021vycházkaPodél Svratky do Jundrova
12. 1. 2021setkáníPovídání o sportu
19. 1. 2021setkáníTvoříme program na 1. pololetí 2021
26. 1. 2021setkáníPrvní pomoc

Každé úterý, 13.00–15.00 hod.

Bašty 8, 4. patro (k dispozici je výtah)

Animátorka: Jitka Holíková

DatumAktivitaTéma
15. 9. 2020setkáníO houbách
22. 9. 2020vycházkaArboretum a botanická zahrada
29. 9. 2020setkáníČtyři brněnské vily
6. 10. 2020výtvarná činnostAutoportrét
13. 10. 2020setkáníKosmetické tipy
20. 10. 2020setkáníMóda v proměnách času – ukázkový KLAS v rámci brněnských dnů pro seniory
27. 10. 2020vycházkaMahenův památník
3. 11. 2020setkáníArchitekt Adolf Loos v Brně
10. 11. 2020výtvarná činnostŠperky
24. 11. 2020setkáníLáska a soucit ve světě zvířat a lidí
1. 12. 2020setkáníŽidovské Brno
8. 12. 2020výtvarná činnostVánoční zápichy
15. 12. 2020setkáníZákulisí pohádek
5. 1. 2021setkáníCestovatelská přednáška – Dubaj
12. 1. 2021setkáníAlfons Mucha
19. 1. 2021vycházkaBrněnské kostely
26. 1. 2021setkáníTvoříme společně program na další pololetí

Každá středa, 10.00–12.00 hod.

Bašty 8, 4. patro (k dispozici je výtah)

Animátorky: Mgr. Libuše Šuléřová, PhDr. Radomila Štěpánková, PhD.

DatumAktivitaTéma
9. 9. 2020setkáníZahájení, povídání
16. 9. 2020vycházkaŽidenice – škola
23. 9. 2020setkáníTři neznáme, statečné ženy
30. 9. 2020výtvarná činnostKresba v plenairu
7. 10. 2020setkáníPsychologické otázky
14. 10. 2020vycházkaAktuální výstava
21. 10. 2020setkání100 let – Sovák, Hrušínský, Brodský, Medřická
4. 11. 2020výtvarná činnostKresba
11. 11. 2020setkáníJ. A. Komenský
18. 11. 2020vycházkaA. Loos 150 let, výstava
25. 11. 2020setkáníV. Mánes, A. Slavíček, L. J. Šaloun
2. 12. 2020setkáníV. Novák, K. Kovařovic, L. van Bethoven, V. Neumann
9. 12. 2020výtvarná činnostTvoření
16. 12. 2020setkáníVánoční setkání
6. 1. 2021setkáníPotřeby – Maslow
13. 1. 2021výtvarná činnostTvoření
20. 1. 2021setkáníPotřeby a nemoc
27. 1. 2021setkáníNový program

Co říkají účastníci

Jak založit KLAS

Zaujal Vás KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ®? Rádi Vám pomůžeme KLAS založit.

Jaký je postup při zakládání KLAS?

 • kontaktujte nás: Mgr. Tereza Kozderová, DiS., tereza.kozderova@spokojenysenior-klas.cz, +420 730 194 865

 • bude následovat společná schůzka, kde se vyjasní Vaše očekávání a možnosti služby, bude Vám představena sublicenční smlouva (kvůli ochranné známce nelze jinak know-how postoupit),

 • pokud budete chtít KLAS vidět, můžeme Vám připravit tzv. “ochutnávku KLAS” v místě zájmu, případně můžete sami navštívit náš ukázkový KLAS na Baštách 8,

 • po podepsání sublicenční smlouvy o realizaci KLAS mezi Spolkem a Vaší zastřešující organizací bude vyškolen animátor v kurzu
  A-KLAS
   a započne trvalé metodické vedení.

Ochutnávka KLAS

Pokud se budete chtít přesvědčit, že KLAS není jen obyčejný klub seniorů, rádi Vám připravíme tzv. ochutnávku KLAS. Přijedeme za Vámi a pro skupinu seniorů ukázkové setkání připravíme. Uvidíte, jak KLAS funguje, jak jsou senioři nenásilně zapojováni do aktivit klubu a že jednotlivá témata mají svůj význam a opodstatnění.

Druhou možností je navštívit KLAS v Brně.

Proč založit a podporovat KLAS

Fungování KLAS očima starosty jihomoravské obce Telnice

Jak se stát animátorem KLAS

Kurz pro zájemce o vedení KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ®

Staňte se animátorem KLAS

Kurz je určen pro

 • pro seniory, dobrovolníky, kteří chtějí vést klub seniorů aktivním způsobem
 • pro členy sociálních a kulturních komisí v obci
 • pro zaměstnance prorodinných organizací v rámci rozšíření své nabídky

Obsah kurzu

 • seznámení se s metodikou KLAS
 • nácvik témat, rozdělení struktury KLAS
 • praktické ukázky realizace KLAS
 • nejčastější situace, se kterými se animátoři setkávají
 • samostatná příprava tématu pro setkání KLAS

Absolvent získá

 • osvědčení a metodiku kurzu
 • know-how pro vedení klubu seniorů KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ®
 • vypracovaný manuál s 20 tématy pro seniorská setkání na 1 rok
 • aktivizační pomůcku pro práci se seniory

* S vysílající organizací účastníka je uzavřena sublicenční smlouva. Absolvent může v praxi realizovat klub pro seniory s know-how KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ® na základě metodiky, kterou obdrží při podpisu sublicenční smlouvy a informací získaných na kurzu.

Kontakt na koordinátora

Metodické listy ZRNKO

Metodické listy ZRNKO vydává Spokojený senior – KLAS z.s. za dlouhodobé finanční podpory Jihomoravského kraje a Magistrátu města Brna, odboru zdraví. Slouží jako metodická podpora pro animátory KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ®.

Vychází vždy na začátku čtvrtletí, a to pravidelně v měsících ledendubenčervenec a říjen.

Naleznete zde tři zpracované návrhy témat na setkání spolu s aktivitami typu trénink paměti, trénink psychomotoriky, atd. spolu s pracovními listy.

Proč právě ZRNKO? Ukrývá v sobě totiž Zábavu a Zálibu, Radost a Rozvíjení, Nadšení a Naději, Komunikaci a Kontakt, Oživení a Odpočinek.

Metodické listy ZRNKO jsou díky dotacím poskytovány ZDARMA.

ZRNKO – archiv

Všechna vydání metodických lisů ZRNKO jsou pro vás k dispozici k menu Ke stažení