Trénink paměti

Proč trénovat paměť a jak si budovat rezervní mozkovou kapacitu?
Jak si připravit nákupní seznam bez použití tužky a papíru?
Jak si zapamatovat telefonní čísla blízkých osob?
Jak vysypat z rukávu naše české nej?
Opravdu je možné umět kalendář na rok 2024 zpaměti?

„Veškeré učení se opírá především o paměť, učíme se zbytečně, jestliže nám vymizí z paměti, co se naučíme. Někteří lidé věřili, že je darem přírody a ničím jiným, avšak ona se zvětšuje pěstováním, tak jako všechno ostatní. Můžeme dokonce říci, že se nic tak nezvětšuje, věnuje-li se tomu péče, a nic tak nehyne, je-li to zanedbáváno, jako paměť.”

Marcus Fabius Quintilianus

Trénování paměti není jen luštění křížovek a sudoku. Pojďte to vyzkoušet jinak!

Na kurzu se účastníci seznámí s principy tréninku paměti a se základními paměťovými technikami.

V každé lekci je také zařazeno cvičení koncentrace pozornosti, trocha teorie a námět na práci „na doma”.

O tréninku paměti

Proč a jak trénovat paměť? Není to jen módní záležitost, která v posledních letech „frčí“. Je to možnost, jak se postavit proti stále se rozšiřující Alzheimerově nemoci, jak si vybudovat tzv. rezervní mozkovou kapacitu, která se nám může hodit v případě mozkové příhody nebo úrazu hlavy. Je to možnost, jak navázat na dovednosti a dědictví předchozích generací, které si ústně předávaly své zkušenosti a příběhy a zcela přirozeně k tomu používaly různé mnemotechnické pomůcky.

Cvičení paměti a dalších poznávacích funkcí, jako jsou např. pozornost, koncentrace, řečové funkce, rychlost myšlení, schopnost pochopení informací, pohotovost, prostorová orientace a další, se stává součástí životního stylu. Přináší jistotu, že se člověk může na svou paměť spolehnout – a je zábavné!

Možnosti platby

Kontakt na koordinátora