Metodika výtvarného tvoření

Seminář pro vedoucí seniorských skupin (klub seniorů, farní společenství atp.)

Podpořte (nejen) svou kreativitu

Na semináři se dozvíte zásady pro realizaci výtvarných činností se seniory. Pomůžeme Vám odhalit, jak připravit setkání tak, aby výtvarná činnost vyhovovala všem zúčastněným, tzn. jejich zájmu, schopnostem či zdravotnímu stavu. Společně pojmenujeme, na co je dobré se připravit a čeho se vyvarovat.

Každý účastník obdrží metodický materiál s konkrétními návody a technikami tvoření.

Součástí semináře je samozřejmě také tvoření – veškeré výrobky si účastníci odnášejí domů 🙂

Seminář je realizován díky finanční podpoře MPSV.

Kontakt a přihlášení