Němčina pro seniory

Cílem jazykového kurzu je naučit se dorozumět v běžných životních situacích – při nakupování, návštěvě kavárny či restaurace, při ztrátě něčeho nebo při zjišťování cesty, atd.

Nabízíme výuku němčiny ve dvou znalostních úrovních s praktickým zaměřením na schopnost v daném jazyce komunikovat. S ohledem na tuto skutečnost jsou volena jednotlivá témata lekcí.

Kurz je určen každému, kdo chce komunikovat v jazyce, vyhovuje mu menší kolektiv účastníků, poklidnější tempo bez tlaku na výkon a pohodová atmosféra.

Při této aktivitě dochází také k mezigeneračnímu setkávání nejen ve smyslu předávání nových poznatků lektorek klientům, ale také ve smyslu kontaktu několika generací klientů.

Po domluvě je možno navštívit 1 ukázkovou lekci a uhradit tak dílčí část kurzovného.

Domluvte se německy v běžných situacích

Němčina – mírně pokročilí

Účastník kurzu by měl mít počáteční znalosti přibližně na úrovni A2–B1, tj.:

  • Rozumí frázím a běžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o jeho rodině a přátelích, o jeho volném čase, nakupování, místopisu, zaměstnání).
  • Umí číst krátké jednoduché texty a v nich vyhledat konkrétní předvídatelné informace.
  • Orientuje se v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech.
  • Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech.
  • Zvládne krátkou společenskou konverzaci a napsat jednoduchý osobní dopis.
  • Umí vytvořit jednoduchý souvislý, logicky strukturovaný text o tématech, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají, a funkčně využívat prostředky textové návaznosti.

Kurz je veden jako konverzační s aktivním přístupem posluchačů, kteří vstupují do výuky dle vlastního výběru témat včetně malých připravených minireferátů z oblasti zdraví, kultury, cestování nebo s jinými aktualitami. Výuka doplňována poslechem autentických nebo výukových textů z CD, z internetu.

Co říkají účastníci​

Možnosti platby

Kontakt a přihlášení