Němčina pro seniory

Cílem jazykového kurzu je naučit se dorozumět v běžných životních situacích – při nakupování, návštěvě kavárny či restaurace, při ztrátě něčeho nebo při zjišťování cesty, atd.

Nabízíme výuku němčiny ve dvou znalostních úrovních s praktickým zaměřením na schopnost v daném jazyce komunikovat. S ohledem na tuto skutečnost jsou volena jednotlivá témata lekcí.

Kurz je určen každému, kdo chce komunikovat v jazyce, vyhovuje mu menší kolektiv účastníků, poklidnější tempo bez tlaku na výkon a pohodová atmosféra.

Při této aktivitě dochází také k mezigeneračnímu setkávání nejen ve smyslu předávání nových poznatků lektorek klientům, ale také ve smyslu kontaktu několika generací klientů.

Po domluvě je možno navštívit 1 ukázkovou lekci a uhradit tak dílčí část kurzovného.

Domluvte se německy v běžných situacích

V obou skupinách němčiny máme ještě volnou kapacitu!

Němčina – mírně pokročilí

Co se naučíte

Účastník kurzu by měl mít počáteční znalosti přibližně na úrovni A2, tj.:

 • Rozumí frázím a běžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o jeho rodině a přátelích, o jeho volném čase, nakupování, místopisu, zaměstnání).
 • Umí číst krátké jednoduché texty a v nich vyhledat konkrétní předvídatelné informace.
 • Orientuje se v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech.
 • Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech.
 • Zvládne krátkou společenskou konverzaci a napsat jednoduchý osobní dopis.

Na kurzu procvičujeme: přítomný čas, minulý čas slabých sloves a silných sloves, různé druhy souvětí, částečně trpný rod, přehled všech skloňovaných jmen.

Němčina – pokročilí

Co se naučíte

Účastník kurzu by měl mít počáteční znalost přibližně na úrovni B1, tj,:

 • Rozumí i delším upraveným textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k jeho práci a světu okolo.
 • Je schopen na poměrně ucelené bázi pojmenovat většinu základních věcí a pocitů v každodenním životě, to včetně základních abstraktních výrazů.
 • Umí si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování.
 • Dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu známá, o něž se zajímá nebo která se týkají každodenního života.
 • Dokáže vyprávět příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce, popsat zážitky a události, sny, naděje a touhy a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.
 • Umí vytvořit jednoduchý souvislý, logicky strukturovaný text o tématech, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají, a funkčně využívat prostředky textové návaznosti.

Na kurzu procvičujeme: Slovesný systém ve všech hovorových tvarech, slovesa slabá, silná i způsobová, trpný rod, souvětí, částečně podmiňovací způsob, idiomy. Kurz je veden jako konverzační s aktivním přístupem posluchačů, kteří vstupují do výuky dle vlastního výběru témat včetně malých připravených minireferátů z oblasti zdraví, kultury, cestování nebo s jinými aktualitami.Výuka doplňována poslechem autentických nebo výukových textů z CD, z internetu.

Co říkají účastníci​

Možnosti platby

Kontakt na koordinátora