Jednodenní semináře

Tematické jednodenní semináře v délce trvání 4 hodiny pořádáme v různých krajích ČR dle zájmu.

Semináře jsou určeny zejména pro vedoucí seniorských skupin (klub seniorů, farní společenství atp.). Jejich cílem je naučit seniory určité technice, metodice či způsobu práce, které pak bude nadále využívat např. právě v klubu, který vede.

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na koordinátory jednotlivých seminářů.