Trénink paměti – seminář

Seminář pro vedoucí seniorských skupin (klub seniorů, farní společenství atp.)

“Veškeré učení se opírá především o paměť, učíme se zbytečně, jestliže nám vymizí z paměti, co se naučíme. Někteří lidé věřili, že je darem přírody a ničím jiným, avšak ona se zvětšuje pěstováním, tak jako všechno ostatní. Můžeme dokonce říci, že se nic tak nezvětšuje, věnuje-li se tomu péče, a nic tak nehyne, je-li to zanedbáváno, jako paměť.”

Marcus Fabius Quintilianus

Naučte ostatní trénovat paměť

Účastníci semináře se seznámí se základními teoretickými poznatky o paměti a jejím fungování, s vybranými mnemotechnikami a s možnostmi budování tzv. rezervní mozkové kapacity v běžném každodenním životě. Aby teorie nebyla příliš nudná, je výklad vždy doplněn praktickým cvičením.

Dále získají řadu informací o vedení lekcí tréninku paměti, o inspiračních zdrojích a pomůckách, které mohou využít ke zpestření lekce.

Obsah semináře

Teoretická část (cca 2 hodiny)

 • Proč a jak trénovat paměť
 • Cíle tréninku paměti
 • Zásady práce trenéra paměti, 4P
 • Paměť, druhy paměti, mozkové hemisféry
 • Paměť a pozornost
 • Struktura tréninku paměti (typy cvičení)
 • Příprava na trénink paměti – zdroje inspirace, pomůcky, literatura
 • Obtížné situace při tréninku paměti a jejich zvládnutí

Praktická část (cca 4 hodiny)

 • Orientační test kapacity paměti
 • Trénink pozornosti
 • Nácvik představivosti, zapojení fantazie
 • Nácvik mnemotechnik
  • akronyma, akrostika
  • kategorizace
  • LOCI
  • příběh
  • paměťové háčky
 • Hrátky s českým jazykem

Seminář je realizován díky finanční podpoře MPSV.

Co říkají účastníci​

Kontakt a přihlášení