Angličtina pro seniory

Nabízíme výuku angličtiny pro seniory s praktickým zaměřením na schopnost v daném jazyce komunikovat.

Cílem jazykového kurzu je naučit se dorozumět v běžných životních situacích, např: při seznamování se, nakupování, návštěvě kavárny či restaurace, při ztrátě něčeho, při zjišťování cesty atd.

Domluvte se anglicky v běžných situacích

Angličtina pro seniory - začátečníky

Kurz je určen každému, kdo se chce od samého základu naučit komunikovat v anglickém jazyce, vyhovuje mu menší kolektiv účastníků, poklidnější tempo bez tlaku na výkon a pohodová atmosféra.

Výuka je zaměřená na:

 • vysvětlení a procvičení gramatiky a slovní zásoby (různá gramatická cvičení, doplňovačky, křížovky, slovní hry atd.)
 • rozvoj aktivní komunikace (pestrá komunikační témata na procvičení v páru, ve skupině nebo s lektorkou)
 • porozumění čtenému textu (texty a články v anglickém jazyce a jejich následný překlad a rozbor)
 • vývoj schopnosti porozumět mluvenému slovu (poslechová cvičení v angličtině, rozhovory namluvené rodilými mluvčími, anglické písničky)

Vstupní předpoklady

Zájemci o tento kurz nemusí mít žádnou základní znalost anglického jazyka, ani v oblasti gramatiky, ani slovní zásoby. Kurz je určen pro úplné začátečníky.

Budeme se učit:

 • základní fráze a slovní zásobu, aby se studenti uměli představit a sdělit základní informace o sobě, své práci, svých koníčcích
 • anglickou abecedu a číslovky
 • přítomný čas prostý

Na lekce není třeba mít žádnou učebnici, materiály připravuje lektorka a studenti je dostávají vytištěné na začátku lekce.

Angličtina pro seniory - mírně pokročilé

Nabízíme výuku angličtiny se zaměřením na schopnost komunikovat. Cílem kurzu je naučit se anglicky dorozumět v běžných životních situacích, jako je nakupování, návštěva kavárny, zjišťování cesty apod. Kurz je určen každému, kdo chce zlepšit komunikaci v angličtině, vyhovuje mu menší kolektiv, poklidnější tempo bez tlaku na výkon a pohodová atmosféra.

Výuka je zaměřená na:

 • procvičení a rozšíření gramatiky a slovní zásoby (různá gramatická cvičení, doplňovačky, křížovky, slovní hry atd.)
 • rozvoj aktivní komunikace (pestrá komunikační témata na procvičení v páru, ve skupině nebo s lektorkou)
 • prohloubení schopnosti porozumět čtenému textu (zajímavé texty a články v angličtině a jejich následný překlad a rozbor)
 • prohloubení schopnosti porozumět mluvenému slovu (poslechová cvičení, rozhovory namluvené rodilými mluvčími, anglické písničky)

Co říkají účastníci​

Možnosti platby

Kontakt a přihlášení