Angličtina pro seniory

Nabízíme výuku angličtiny pro seniory s praktickým zaměřením na schopnost v daném jazyce komunikovat.

Cílem jazykového kurzu je naučit se dorozumět v běžných životních situacích, např: při seznamování se, nakupování, návštěvě kavárny či restaurace, při ztrátě něčeho, při zjišťování cesty atd.

Domluvte se anglicky v běžných situacích

Angličtina pro seniory

Kurz je určen každému, kdo chce zlepšit komunikaci v anglickém jazyce, vyhovuje mu menší kolektiv účastníků, poklidnější tempo bez tlaku na výkon a pohodová atmosféra.

Výuka je zaměřená na:

  • procvičení a rozšíření gramatiky a slovní zásoby (různá gramatická cvičení, doplňovačky, křížovky, slovní hry atd.)
  • rozvoj aktivní komunikace (pestrá komunikační témata na procvičení v páru, ve skupině nebo s lektorkou)
  • prohloubení schopnosti porozumět čtenému textu (zajímavé texty a články v anglickém jazyce a jejich následný překlad a rozbor)
  • prohloubení schopnosti porozumět mluvenému slovu (poslechová cvičení v angličtině, rozhovory namluvené rodilými mluvčími, anglické písničky)

Vstupní předpoklady

Zájemci o tento kurz by měli mít základní znalost anglického jazyka, a to jak v oblasti gramatiky, tak i ve slovní zásobě.

Studenti by měli být schopni:

  • představit se a sdělit základní informace o sobě, popovídat si na téma rodina, koníčky, bydlení a zahrada, počasí
  • znát dny a měsíce, číslovky (i řadové)
  • ovládat anglickou abecedu a být schopni vyhláskovat alespoň svoje jméno a emailovou adresu.

Z gramatiky je potřeba znát čas přítomný a minulý (obě formy – prostý i průběhový), dále čas budoucí a mít alespoň trochu povědomí o čase předpřítomném, který bude v kurzu dále rozvíjen a upevňován.

Co říkají účastníci​

Možnosti platby

Kontakt a přihlášení