Putování po stopách svaté Ludmily

pout_sv_ludmily_spolek

V letošním roce, kdy si připomínáme 1100 let od zavraždění svaté Ludmily, jsme se také my přidali k zástupu poutníků směřujících na Tetín, a to při pouti Po stopách sv. Ludmily. Na místo, které je s koncem života sv. Ludmily spojováno. Pro naše putování jsme záměrně vybrali termín po hlavní pouti, kdy Tetín a přilehlé památky budou „jenom naše“. 

Po stopách svaté Ludmily

Putování se uskutečnilo v termínu 21.–22. září a během dvou dnů jsme stihli navštívit několik poutních míst. Začali jsme ve Staré Boleslavi v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, kde je mj. uloženo Palladium země české. Odtud jsme vyrazili směr Levý Hradec, kde podle legendy přijala křest svatá Ludmila. Odtud naše kroky směřovaly do obce Svatý Jan pod Skalou. Zde jsme si vyslechli povídání o pohnuté historii tohoto místa, seznámili se s životem svatého Ivana a na závěr dne také s místními prožili mši svatou.

Ze Svatého Jana jsme odjížděli se západem sluníčka, a tak vyhlídku nad klášterem, odkud je vidět až na tetínské louky, si musíme ponechat zase na příští návštěvu. Odměnou po celodenním putování byla královská večeře a pohodlné postýlky v Malých Kyšicích, abychom nabrali síly na den další. To nás čekalo opět mnoho krásy. Po vydatné snídani jsme navštívili františkánský klášter v Hájku u Prahy, kde nás mile provedl kamarád Petr a my rádi přispěli na opravu tohoto překrásného poutního místa nákupem oplatků a jiných drobností. V místní loretě jsme nemohli zapomenout na modlitbu loretánských litanií. A odtud už jsme zamířili k vrcholu našeho putování Po stopách svaté Ludmily – na Tetín. Celé naše putování jsme zakončili komentovanou prohlídkou všech tří kostelů a slavením bohoslužby u sv. Ludmily.

Putování jak má být 🙂

Po oba dny jsme v modlitbách pamatovali na naši zem, blížící se volby nové vlády, na jmenování nového brněnského biskupa, naše blízké a zvláště vnoučata. Vždyť právě svatá Ludmila je patronkou babiček, matek, rodin, křesťanských vychovatelů a učitelů…

Sami vidíte, že nakonec to bylo nejen putování po stopách svaté Ludmily, ale všech svatých – však když jsme tak nádherná místa měli cestou, nešlo je minout 😊. Pokud jste nebyli s námi, navštivte tato místa alespoň skrze fotografie a příště pojeďte s námi.

Poutní zájezdy

Všechny informace (nejen) o plánovaných poutích