Rehabilitační cvičení

Cílem rehabilitačního posthospitalizačního programu u totálních endoprotéz je dosažení optimálního funkčního stavu a prevence pozdějších komplikací.

Zamiřte zpět k bezbolestnému pohybu

Naše skupinové cvičení vedené fyzioterapeutem se soustředí především na posílení oslabeného pohybového aparátu jako celku, ale i lokálně s ohledem na dlouhodobě zubožený stav končetiny a na správné držení těla. Optimální stav nastává většinou tři až šest měsíců po operaci, ale bohužel ne vždy tomu tak je. Není třeba klesat na mysli a pohlédnout na věc z nového úhlu.

Klademe si za cíl najít novou cestu k pokud možno bezbolestnému a bezmyšlenkovitému pohybu. Najít cestu k pohybovým aktivitám a možnostem se jich aktivně účatnit skrze vhodně zvolené typy. 

Snažíme se klienty instruovat o vhodnosti a hlavně nevhodnosti některých pohybů a naučit je, jak si jich vyvarovat a vlastně je ani nepotřebovat.

Po domluvě je možno navštívit 1 ukázkovou lekci a uhradit tak dílčí část kurzovného.

Co říkají účastníci​

Možnosti platby

Kontakt a přihlášení