Pobyty pro seniory

Pravidelně každý rok v letních měsících připravujeme pobyty pro seniory se zajímavým programem. Výlety, procházky, poznávání nových míst, přednášky, kulturní večery, společenství, duchovní program… Na našich pobytech si přijdete vždy na své!

Týdenní pobyt pro aktivní seniory

Co nás čeká v roce 2024

Na sklonku letních prázdnin 2024 Vás pozveme do Jeseníků.

Všechny bližší informace budou včas zveřejněny.

Zatím si můžete třeba přečíst, jak probíhaly pobyty v loňských letech 😉

Jak probíhají pobyty pro seniory

Kontakt pro dotazy a informace

Týdenní pobyt pro aktivní seniory

Co nás čeká:

 • Společná cesta autobusem tam i zpět (délka jízdy cca 2,5 hodiny)
 • Pobyt zahájíme večeří a ukončíme snídaní
 • Návštěva skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm a výrobny svíček, při zpáteční cestě také Hanácký skanzen Příkazy
 • Výlet na Radhošť, Soláň, Pustevny či procházka k nedaleké přehradě
 • Cvičení pod širým nebem, turistika a přednášky
 • Duchovní program (společná modlitba, mše svatá, možnost rozhovoru s knězem)

Obec Horní Bečva leží v CHKO Beskydy, 12 km od Rožnova pod Radhoštěm. Hotel Bečva nabízí jednoduché ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, televizí, Wi-Fi a balkonem.

Jak probíhají pobyty pro seniory

Kontakt pro dotazy a informace

4denní pobyt plný pohybu

Přidejte se k nám a prožijte pár aktivních dnů v krásné přírodě.

I v letošním roce si protáhneme na podzim naše těla během čtyřdenního pobytu plného cvičení a vycházek.

Zveme vás do nádherného prostředí v těsné blízkosti Luhačovic, do hotelu Adamantino***.

Ubytováni budeme ve dvoulůžkových pokojích s polopenzí. Po celou dobu pobytu budou zdarma k dispozici vnitřní bazén a relaxační zóna. Součástí nabídky je také 10% sleva na procedury.

To hlavní je ale bohatý program, který jsme pro vás připravili. Těšit se můžete na cvičení pod vedením lektorky uvnitř i venku, vycházky, trénink paměti, besedy a také budeme zpívat i tančit 🎵.

Kontakt pro dotazy a informace

Pobyty pro seniory – podmínky

 • Odesláním přihlášky souhlasím se sběrem, uchováním a zpracováním mých osobních údajů v rámci pořádající organizace za účelem evidence, kontroly a zajištění služby. Sebraná a zpracovaná data nebudou předána žádným jiným subjektům. Dále souhlasím s případnou stáží studenta v průběhu pobytu a s prováděním fotodokumentace a jejím případným zveřejněním na webových stránkách (výhradně fotografií dospělých osob) pořádající organizace za účelem prezentace její činnosti.
 • Prohlašuji, že jsem seznámen/a se svým zdravotním stavem a zdravotním stavem mnou přihlášených dalších účastníků. Prohlašuji, že já i všichni mnou přihlášení účastníci jsme ze zdravotního hlediska způsobilí absolvovat tento konkrétní pobyt. Beru na vědomí, že pobytu se mohou zúčastnit přihlášení účastníci pouze při splnění podmínky tzv. bezinfekčnosti (za podmínky, že v den nástupu na pobyt nevykazují známky žádného infekčního onemocnění). Dojde-li k takovému onemocnění v průběhu pobytu, nemůže se dotčený účastník, z důvodu zabránění šíření nákazy, zúčastňovat společných aktivit, dokud není bezpečně zjištěn charakter onemocnění. Zavazuji se, že v případě takového onemocnění se podřídím přijatým přiměřeným opatřením, která mají zabránit šíření nákazy.

 • Beru na vědomí, že za děti zodpovídají jejich rodiče/prarodiče po celou dobu pobytu, programu se zúčastňují výhradně za doprovodu rodičů/prarodičů a pod jejich dohledem. V případech odděleného programu pro děti zajištěného organizátorem pobytu přebírá zodpovědnost organizátor.

 • Zavazuji se zúčastnit úvodního poučení pořádající organizace o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně mého majetku při programu a zavazuji se přednesenými instrukcemi řídit.

 • Beru na vědomí, že po dobu pobytu organizátor neodpovídá za moji/naši bezpečnost, ochranu zdraví a ztrátu předmětů v mém vlastnictví. Současně beru na vědomí, že pro případ vzniku odpovědnosti organizátora za jakoukoli případnou škodu je organizátor pojištěn, s výjimkou některých rizik (jako jsou např. adrenalinové sporty, odcizení majetku účastníkům apod.). Beru na vědomí, že rizika, se kterými je pobyt spojen, si mohu nechat individuálně pojistit.

 • Beru na vědomí, že z hygienických a bezpečnostních důvodů se žádné zvíře (pes atd.) nemůže účastnit společného programu ani obývat společné prostory na pobytu, s výjimkou vodících a asistenčních psů.

 • Beru na vědomí, že po obdržení informací k platbě od zaměstnance pořádající organizace běží 14 denní lhůta pro úhradu zálohy za pobyt. Doplatek za pobyt musí být uhrazen nejpozději 7 kalendářních dní před konáním pobytu. V opačném případě je přihláška neplatná.