Pobyty pro seniory

Pravidelně každý rok v letních měsících připravujeme pobyty pro seniory se zajímavým programem. Výlety, procházky, poznávání nových míst, přednášky, kulturní večery, společenství, duchovní program… Na našich pobytech si přijdete vždy na své!

Týdenní pobyt pro aktivní seniory

Na posledním pobytu (září 2021) jsme navštívili Jeseníky, kde jsme v obci Malá Morávka obsadili horský hotel Neptun ležící přímo v chráněné krajinné oblasti.

Kromě parádního ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením nás čekal opravdu nabitý program plný výletů a zážitku, ale také duchovní a vzdělávací aktivity.

Jak probíhají pobyty pro seniory

Kontakt pro dotazy a informace

4denní pobyt plný pohybu

Pojeďme společně načerpat energii po náročném období izolace.

Pobyt na čerstvém vzduchu v srdci přírody spojený se cvičením, plaváním a vycházkami je ta pravá volba pro vaši duševní pohodu.

Cena zahrnuje:

 • Ubytování ve 3- a 4lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením v nově zrekonstruované budově Vaverkova mlýna v areálu Hálův mlýn
  (Pokoje jsou jednoduše, ale účelně zařízeny, umístěny v patře, s výtahem.)
 • Polopenze: snídaně formou švédských stolů, teplá večeře
  (Začínáme večeří, končíme snídaní. Součástí areálu je restaurace.)
 • Program během celého pobytu zahrnující: 2× denně cvičení (dopoledne i odpoledne blok cvičení pod vedením lektorky), vycházky, přednášku s fyzioterapeutkou, trénink kognitivních funkcí
 • Po celou dobu k dispozici bazén zdarma
 • Krásné prostředí uprostřed lesů – ideální místo pro váš letní relax

Cena nezahrnuje:

 • Doprava (individuální; v případě cestování IDS do Veverské Bítýšky nebo do Lažánek vás po domluvě vyzvedneme a převezeme na místo)

Kontakt pro dotazy a informace

Pobyty pro seniory – podmínky

 • Odesláním přihlášky souhlasím se sběrem, uchováním a zpracováním mých osobních údajů v rámci pořádající organizace za účelem evidence, kontroly a zajištění služby. Sebraná a zpracovaná data nebudou předána žádným jiným subjektům. Dále souhlasím s případnou stáží studenta v průběhu pobytu a s prováděním fotodokumentace a jejím případným zveřejněním na webových stránkách (výhradně fotografií dospělých osob) pořádající organizace za účelem prezentace její činnosti.
 • Prohlašuji, že jsem seznámen/a se svým zdravotním stavem a zdravotním stavem mnou přihlášených dalších účastníků. Prohlašuji, že já i všichni mnou přihlášení účastníci jsme ze zdravotního hlediska způsobilí absolvovat tento konkrétní pobyt. Beru na vědomí, že pobytu se mohou zúčastnit přihlášení účastníci pouze při splnění podmínky tzv. bezinfekčnosti (za podmínky, že v den nástupu na pobyt nevykazují známky žádného infekčního onemocnění). Dojde-li k takovému onemocnění v průběhu pobytu, nemůže se dotčený účastník, z důvodu zabránění šíření nákazy, zúčastňovat společných aktivit, dokud není bezpečně zjištěn charakter onemocnění. Zavazuji se, že v případě takového onemocnění se podřídím přijatým přiměřeným opatřením, která mají zabránit šíření nákazy.

 • Beru na vědomí, že za děti zodpovídají jejich rodiče/prarodiče po celou dobu pobytu, programu se zúčastňují výhradně za doprovodu rodičů/prarodičů a pod jejich dohledem. V případech odděleného programu pro děti zajištěného organizátorem pobytu přebírá zodpovědnost organizátor.

 • Zavazuji se zúčastnit úvodního poučení pořádající organizace o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně mého majetku při programu a zavazuji se přednesenými instrukcemi řídit.

 • Beru na vědomí, že po dobu pobytu organizátor neodpovídá za moji/naši bezpečnost, ochranu zdraví a ztrátu předmětů v mém vlastnictví. Současně beru na vědomí, že pro případ vzniku odpovědnosti organizátora za jakoukoli případnou škodu je organizátor pojištěn, s výjimkou některých rizik (jako jsou např. adrenalinové sporty, odcizení majetku účastníkům apod.). Beru na vědomí, že rizika, se kterými je pobyt spojen, si mohu nechat individuálně pojistit.

 • Beru na vědomí, že z hygienických a bezpečnostních důvodů se žádné zvíře (pes atd.) nemůže účastnit společného programu ani obývat společné prostory na pobytu, s výjimkou vodících a asistenčních psů.

 • Beru na vědomí, že po obdržení informací k platbě od zaměstnance pořádající organizace běží 14 denní lhůta pro úhradu zálohy za pobyt. Doplatek za pobyt musí být uhrazen nejpozději 7 kalendářních dní před konáním pobytu. V opačném případě je přihláška neplatná.