O nás

spokojeny_senior_klas-logo

Organizace Spokojený senior – KLAS z.s. (dále jen Spolek) byla založena v únoru 2014. 

Důvodem, proč organizace vznikla, bylo jasné vymezení a zacílení na problematiku stárnutí populace, aktivizaci seniorů, vzdělávání jak seniorů, tak osob pečujících o seniory, podpora koordinátorů státní samosprávy při práci se seniory dobrovolníky a realizace mezigeneračních aktivit.

Vize spolku

Prostřednictvím osvětové činnosti a podporou mezigeneračních vztahů přispívat k aktivnímu, kvalitnímu a důstojně prožívanému stáří.

Poslání spolku

Posláním Spolku je přispívat ke zkvalitňování života seniorů, především v jejich přirozeném prostředí, podporovat důstojné a aktivně prožívané stáří, iniciovat budování veřejných služeb pro seniory, často v návaznosti na dobrou praxi v místě. Důležitá je i podpora mezigeneračních aktivit a solidarity.

Naše cíle

 1. hájit zájmy seniorů na místní a celostátní úrovni v oblasti rodinné politiky a napomáhat k rozvoji proseniorských služeb
 2. nabízet vzdělávací a aktivizační programy a poradenství pro seniory
 3. nabízet volnočasové aktivity a místo pro vzájemné setkávání prarodičů s vnoučaty
 4. podporovat aktivní život seniorů jako prevenci sociálního vyloučení ve stáří
 5. zvyšovat a prohlubovat odborné kompetence vedoucích seniorských klubů
 6. rozvíjet spolupráci s dalšími seniorskými organizacemi na propojování a rozšiřování služeb seniorům
 7. nabízet aktivity vedoucí k podpoře pečujících osob o seniory
 8. realizovat osvětovou činnost při práci s mládeží vedoucí k mezigenerační solidaritě a toleranci vůči seniorům
 9. poskytovat pastorační činnost

Ještě více o nás...

Spolek Spokojený senior – KLAS z.s. byl do spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně zapsán dne 5. února 2014, oddíl L, vložka 18086.

Spolek založily dvě právnické osoby (Biskupství brněnské a Centrum pro rodinu a sociální péči) a dvě fyzické osoby (R.D. Mgr. Roman Kubín a Dana Žižkovská).

Činnost organizace, programy, myšlenky a know-how bylo převzato od zakládajícího člena – Centra pro rodinu a sociální péči, a to prostřednictvím licenční smlouvy s Centrem pro rodinu a sociální péči.

Název organizace Spokojený senior – KLAS skýtá dvě ochranné známky a know-how, které Spolek realizuje. Spokojený senior je značka kvality ukazující proseniorské chování organizace. KLAS je zkratka slov KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ, unikátního aktivizačního programu pro seniory.

Za svou hlavní činnost Spolek považuje zejména společensko-motivační činnost, vzdělávací činnost, práci s dobrovolníky, metodickou činnost, vydávání výukových a metodických materiálů a pomůcek, mezigenerační a místní spolupráci.

Dne 24. 5. 2014 uzavřel Spokojený senior – KLAS z.s. společně s Centrem pro rodinu a sociální péči s Jihomoravským krajem Memorandum o spolupráci při podpoře rodiny v Jihomoravském kraji. Z memoranda vyplývá mj. společný zájem na realizaci aktivit, které mj. směřují k podpoře mezigeneračního učení a solidarity a podpoře aktivizace občanů seniorského věku.

Prostřednictvím naší nabídky poskytujeme programy a služby v těchto oblastech:

Orgány spolku

Představenstvo organizace Spokojený senior – KLAS z.s. a prvního předsedu představenstva ustanovují zakladatelé.

Současnými členy představenstva Spolku byli ustanoveni:

 • Mgr. Tatiana Jopková – předseda představenstva (ředitelka Centra pro rodinu a sociální péči)
 • R.D. Mgr. Pavel Šenkyřík – člen představenstva (biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání)
 • Mgr. Tereza Kozderová, DiS. – člen představenstva (pověřený vedením organizace Spokojený senior – KLAS z.s.)

Zakladatelé organizace Spokojený senior – KLAS z.s.:

 • Biskupství brněnské, sídlo: Petrov 269/8 Brno, Brno-město, PSČ 601 43
  IČ: 00445142 církevní právnická osoba, za které jedná Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr., generální vikář
 • Centrum pro rodinu a sociální péči, sídlo: Biskupská 280/7, Brno, Brno-město,
  PSČ 602 00, IČ: 44991584, za které jedná Mgr. Tatiana Jopková, ředitelka
 • R. D. Mgr. Roman Kubín
 • Dana Žižkovská