Pouť k Panně Marii Karmelské vyšla do posledního puntíku

Ve středu 19. 10. 2022 jsme se vydali na pouť k Panně Marii Karmelské. A protože cestou do Kostelního Vydří se nachází ještě premonstrátský klášter v Nové Říši, zastavili jsme se i tam.

Pouť k Panně Marii Karmelské

Ale pěkně popořádku. Odjezd od Janáčkova divadla byl tradičně naplánován na 7:45, přesto již o půl hodiny dříve přešlapávali na chodníku první nedočkavci 😊. Náš dvorní řidič František přistavil autobus a místa se začala postupně plnit poutníky z Brna, Bučovic, Blanska, Tišnova, Střelic a také Holasic. Dohromady vyrazilo 35 poutníků a doprovázel nás otec Jiří Mikulášek z brněnské diecéze.

Vysílá rádio Vydrýsek

Jak už je dobrým zvykem, nejdříve na začátku každé pouti pojmenujeme mikrofon, skrze který se všichni poutníci dozvídají organizační informace – touto poutí tak provázelo rádio Vydrýsek. Jak jinak než podle cíle našeho putování. Po úvodním duchovním zamyšlení a modlitbě růžence přijíždíme na náměstí do Nové Říše, na jehož dolní části se nachází premonstrátský klášter. U vchodu do kostela už čeká průvodce, kterým nám bude místní kněz o. Michal. S pečlivostí sobě vlastní provádí naši skupinu kostelem sv. Petra a Pavla, kaplí sv. Anny, knihovnou, sály, které ukrývají objevy z archeologických průzkumů, opatským sídlem a také hudebním salonkem. Prohlídku zakončujeme požehnáním od otce Mariana, opata, který nás přišel pozdravit.

Po společném občerstvení pokračujeme směr Kostelní Vydří, kde nás vítá otec Václav, kněz místní karmelitánské komunity. Slavením mše svaté, sloužené na úmysly poutníků, nastává vrchol našeho putování. Od otce Václava se dozvídáme o historii poutního místa a ve zkratce také současném životě místní komunity. Zůstává nám také dostatek času k individuální prohlídce kostela, ambitů i kousek vzdáleného hřbitova k němuž vede nádherná podzimně zbarvená alej. Pomyslnou tečkou za návštěvou Kostelního Vydří je samozřejmě návštěva místní prodejny Karmelitánského nakladatelství, odkud nikdo neodešel s prázdnou.

Do posledního puntíku

Cesta domů je čas živých rozhovorů mezi poutníky, sdílení, modlitby a požehnání zakoupených drobností pro naše blízké a přátele, ke kterým se vracíme.

Počasí nám vyšlo úžasné, slunečné po celý den. Modrá obloha, nádherné podzimní barvy a návštěva promodlených poutních míst, to vše jistě bylo posilou a povzbuzením pro každého přítomného poutníka. Kéž tu načerpanou radost předáváme dál…

pout-k-panne-marii-karmelske-vysla-do-posledniho-puntiku