Moravská pouť seniorů – Hostýn, 23. 5. 2024

moravska-pout-senioru-hostyn-23-5-2024

Ve čtvrtek 23. 5. 2024 patřil Hostýn seniorům. Vůbec poprvé se konala Moravská pouť seniorů, pouť třech diecézí – brněnské, ostravsko-opavské a olomoucké. Počasí nám umožnilo většinu programu prožít pod širým nebem v poutním areálu. Bohu díky!

První Moravská pouť seniorů na Hostýně

„Nezapomínejte na duchovní hodnoty a pokračujte v dobrém.“

Dopoledne patřilo slavnostní bohoslužbě, které předsedal apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo, který se také po obědě vystavil zvídavým otázkám a se seniory besedoval. Dotazy směřovaly k náplni práce apoštolského nuncia a jeho denní řád, oblíbené jídlo či chuť slivovice. Své místo si ale našly i vážnější témata, např. osamělost seniorů.

Otec nuncius měl pro přítomné seniory mnoho povzbudivých slov a s jeho laskavým svolením rádi zveřejňujeme text jeho promluvy při mši svaté.

Kéž jsou jeho slova povzbuzením pro nás všechny!

Díky TV Noe, fotografům Člověk a víra a díky několika poutníkům si můžete na poutní den zavzpomínat prostřednictvím několika článků a reportáží: