Právnímu poradenství pro seniory zdarma hrozí zánik

Naše vyhledávaná služba právního poradenství pro seniory za dobu své tříleté existence pomohla více než 100 seniorům v jejich složité životní situaci. Senioři k nám přichází se záležitostmi a v situacích, ve kterých si sami neporadí a do kterých se většinou ani vlastní vinou nedostanou. Velkým tématem jsou exekuce, do kterých se často dostávají kvůli svým vlastním dětem a řeší, jak si zachránit vlastní střechu nad hlavou. Samozřejmě také často řešíme nevýhodné smlouvy, které klienti uzavřeli, a to kvůli věčnému tématu klamavé reklamy. Posledním velkým tématem jsou sousedské spory ve věci pozemků, záborů, neohlášených staveb atp. Žádné z těchto témat rozhodně na klidu nepřidá, a to nikomu z nás.

V tuto chvíli je však existence právní poradny ohrožena.

Doposud jsme právní poradnu zajišťovali díky finanční podpoře města Brna, Jihomoravského kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým senioři rozhodně nejsou lhostejní. Bohužel však kvůli ekonomickým následkům pandemie COVID-19 nebyla služba právního poradenství pro rok 2020 podpořena.

V pořadníku máme nyní 5 klientů, kteří potřebují právní poradenství a my nemáme finanční zdroje na to, abychom jim prostřednictvím naší právní poradny pomohli.

Podpořme společně právní poradenství pro seniory

Proto se obracíme na Vás, kteří čtete tento text a život druhých Vám není lhostejný. 

Přispějte nám jakoukoli částkou na účet číslo 2111465213/2700, částka bude použita jen a pouze na zajištění právní poradny pro seniory.

Obsloužení jednoho klienta se pohybuje okolo 1 000 Kč.

K zajištění chodu poradny do konce kalendářního roku nám chybí zhruba 25 000 Kč.

Zbývá 24 000 Kč

Jako nezisková organizace Vám rádi poděkujeme umístěním loga či jména na naše webové stránky a do výroční zprávy. Pro organizaci nebo společnost, která nás podpoří částkou vyšší, než 5 000 Kč, rádi uspořádáme seminář o trénování paměti. Jednotlivcům zase rádi nabídneme účast na některém z našich jednodenních vzdělávacích seminářů v Brně. Samozřejmostí z naší strany je potvrzení o daru.

Rádi Vám poskytneme více informací

Děkujeme

Moc děkujeme za Vaši pomoc

Ať už finanční nebo tu, že o nás řeknete někomu dalšímu.