Povídání o pobytu v Českém ráji v září 2020

pobyt_pro_seniory_2020

Jak probíhal pobyt pro seniory 2020 v Českém ráji? Naše pobyty pro seniory si můžeme vychválit do nebe, jak budeme chtít… Ale nejvíc je vždy autentická zpětná vazba účastníka pobytu. A právě takovou bychom vám chtěli nabídnout.

Týdenní pobyt pro seniory 2020

Prožili jsme týden v hotelu Ort, asi 2,5 km vzdáleném od Sobotky. Počasí nám přálo. Bylo krásné babí mariánské léto, slunečno, příjemné teploty.

Program byl pestrý, promyšlený a dobře sestavený. Střídaly se výlety, přednášky, vycházky, duchovní i zábavné programy, ranní rozcvičky. Každý z účastníků si mohl vybrat podle svých možností a zálib.

Z Blanska jsme jely čtyři ženy. Program námi nazvaný „Od jídla k jídlu“, měli jsme plnou penzi, se nám všem líbil, absolvovaly jsme ho celý. Vybrala jsem několik zážitků z vycházek a výletů, o které bych se chtěla podělit:

Za pohádkou

Vycházkou jsme se vydali do vesničky Vesec, kterou si oblíbili filmaři. Natočili v ní řadu filmů a pohádek, např. „Jak vytrhnout velrybě stoličku“. Dál do údolí Plakánku pokračovala v cestě zdatnější skupina seniorů. Šli jsme hlubokým skalnatým údolím. Cedule připevněná na kmeni stromu oznamovala, že cesta je ve špatném stavu a vstup je možný jen na vlastní nebezpečí. Spíše pěšina než cesta byla lemovaná příkrými skalnatými svahy, byla pokrytá blátem, občas hlubokými kalužemi a popadanými silnými větvemi stromů. Nebylo třeba příliš fantazie, abychom si představili pohádkové víly, skřítky a čerty nebo lupiče a loupežníky, kteří se tu dělí o svou kořist. Prošli jsme všichni až k jezírku Plakánek bez nehody, pouze naše boty a kalhoty byly silně zablácené. Od jezírka jsme pokračovali pohodlnou cestou širokým zeleným údolím až k hradu Kost. Po odpočinku u kávy a zákusku jsme se vrátili jinou cestou zpět do Nepřívěci.

Hrad Kost

K hradu Kost jsme se vydali ještě jedno odpoledne. Hrad byl obestavěn lešením, vnitřní prohlídkové okruhy byly omezené. Proto jsme si ho obhlédli jen zvenčí. Prodejna proslavená svými vynikajícími vaflemi však byla i tentokrát zavřena. Na zpáteční cestu jsme zvolili jinou trasu. Turistická značka nás přivedla ke korytu potoka a šipka směřovala přes potok na druhý břeh. Žádná lávka, žádný můstek, jen blátivé břehy koryta a kameny pod vodou. Při pohledu na nás seniory a na rozblácené břehy a potok, byla má první myšlenka „Jdeme zpět – to nepřejdeme“. Díky našim šikovným vedoucím a jejich vydatné pomoci jsme po silné větvi přešli přes potok všichni. Nikdo se nemusel vrátit zpět, nikdo nespadl do vody ani do bláta.

pobyt_pro_seniory_2020_2Prachovské skály

Výlet do Prachovských skal se také vydařil. Procházeli jsme je po značené turistické cestě. Vystoupali jsme na tři skalní vyhlídky. Při slunečném počasí byl překrásný pohled na okolní vrcholky skal a vršky stromů. Obdivovali jsme skalní útvary a stromy, rostoucí na jejich úbočích. Vysoké schody vzhůru na skály a vzápětí dolů byly sice namáhavé, ale zvládli jsme je všichni, všichni jsme prošli úzkou škvírou mezi vysokými skálami (rozměr 40 cm). Hole nám občas pomáhaly, občas nám překážely. Na poslední skalní vyhlídce nás udiveně pozorovala skupinka mladých turistů, až se jeden z nich zeptal „Kolik je vám let?“. Vedoucí mu odpověděla, že průměrný věk musí ještě vypočítat, ale nejstaršímu je 87. Zdá se, že jsme změnili jejich představu o seniorech.

Výlet do Jičína, města pohádek, výhled z Valdické brány na široké okolí, zámecká zahrada, cukrárny s nízkými cenami kávy i výborných místních perníčků, cenami mnohem levnějšími než jsou v Brně nebo i v Blansku, to vše nás příjemně překvapilo.

Z bohatého programu, které pobyt pro seniory 2020 nabízel, jsem popsala jen některé zážitky a dojmy z několika vycházek a výletů. I když prohlídka loveckého zámečku Humprecht a informace o kostele sv. Maří Magdalény v Sobotce přispěly rovněž k částečnému poznání tamní krajiny a její historie.

Zajímavé, pro nás odpočinkové a fyzicky nenáročné, byly přednášky účastníků o poutnictví a pouti po „cyrilometodějských cestách“ v naší republice, o cestách na vozíčku do Santiaga de Compostella, na koloběžce do Santiaga de Compostella a do Litvy, o cestě do Irska.

Tyto velmi silné zážitky si připomínáme i doma – TV NOE vysílala koncem září filmy „Pěšky bez hranic“ a „Camino na kolečkách“.

Radost jsme měly z duchovního programu – mší svatých, přednášky i modlitby růžence.

Týden dovolené se nám blanenským líbil, všechny jsme si odnesly množství krásných zážitků.

Děkujeme vedoucím p. Tereze a p. Jitce, že se nám po celé dny věnovaly, i za to, že program dobře sestavily s využitím svých znalostí, organizačních schopností a že na jeho přípravu určitě věnovaly mnoho času.

E. K., Blansko

Pobyty pro seniory

Všechny informace (nejen) o plánovaných pobytech