Den pro seniory 2021: Konečně po dvou letech

den-pro-seniory-2021

Ve čtvrtek 4. 11. proběhla na Nové radnici v Brně, v krásných prostorách sálu zastupitelů, další ročník akce Den pro seniory 2021. Jsme velmi rádi, že tato pravidelná akce, kterou pořádáme ve spolupráci s Odborem zdraví Magistrátu města Brna, mohla po roční covidové pauze opět proběhnout. Letošní přednášky spojovalo jednotné téma, a sice Psychická pohoda a zdravé vztahy. Cílem organizátorů bylo tentokrát podpoření setkávání seniorů a jejich psychické pohody.

Akce se uskutečnila za účasti téměř 80 seniorů, kteří si odnesli na památku dárkový balíček, obsahující praktické propagační předměty, ale také například knihu jednoho z prezentujících.

A kdo nám tedy na akci Den pro seniory 2021 přednášel?

První vystupující byla Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D., socioložka a sociální gerontoložka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, která promluvila na téma sociální izolace seniorů. Během své přednášky Osamělost seniorů a seniorek jako věc veřejná, nás stručně zasvětila do výzkumů Masarykovy univerzity, které se týkají osamělosti seniorů (nejen) v době pandemie.

Z akademické půdy jsme se přesunuli do světa práva, zákonů a vyhlášek, ale především mezilidských vztahů, a to prostřednictvím přednášky Aby se nám vzájemně lépe žilo, aneb co dělat, když přijdou sousedské spory?, kterou si pro nás připravil Luboslav Fiala z Preventivně informačního oddělení Městské policie Brno. Ve své zajímavé přednášce nás poučil o různých úskalích sousedského spolužití a na závěr jsme se všichni shodli, že není nad to mít především skvělé sousedy. Po přednášce následovala krátká autogramiáda knihy, kterou napsal právě Luboslav Fiala a kterou účastníci obdrželi jako dárek.

Nechyběla teorie ani praxe

Po přestávce s občerstvením, které pro nás připravila brněnská organizace Práh, jsme měli možnost vyslechnout si další zajímavou přednášku, tentokrát na téma sendvičová generace, s názvem Když senioři podpírají několik generací. Mgr. Lenka Špaková z Centra pro rodinu a sociální péči nám představila projekt Senioři jako sendvičová generace a dozvěděli jsme se praktické informace mj. o tom, jakých služeb a pomoci můžeme jako pečující využívat.

Jako poslední promluvila Mgr. Hana Filipová, která krátce pohovořila na téma Pohyb – cesta k relaxaci a psychohygieně, a poté zařadila i praktickou ukázku relaxačního cvičení, kterou si vyzkoušeli také všichni přítomní.

Den pro seniory 2021 se konal pod záštitou Mgr. Petra Hladíka, 1. náměstka primátorky města Brna, a Mgr. Romana Kubína, biskupského vikáře pro pastoraci a vzdělávání. Právě druhý jmenovaný se postaral o závěrečné slovo, kdy popřál seniorům především zdraví a psychickou pohodu a všem přítomným také před odchodem do svých domovů požehnal.

Přítomní senioři se shodli na tom, že společné setkávání jim chybělo, a rozešli jsme se s přáním, abychom se na podobných akcích mohli v budoucnu setkávat stále častěji.

Aktuality ze spolku

O všech připravovaných akcích vždy zavčasu informujeme v rubrice Aktuality.