Zajištění podpory KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ® v JMK 2023/2024

Doba realizace:

1. 11. 2023 – 31. 10. 2024

Donátor:

  • Jihomoravský kraj

Popis projektu:

V rámci projektu bude podpořen provoz stávajících KLAS v Jihomoravském kraji a současně bude založen 1 nový KLAS. Podpora stávajících KLAS bude spočívat v metodické podpoře (školení + metodické listy na další rok činnosti KLAS) animátorů a supervizi KLAS. Každý zapojený animátor bude v průběhu roku 2023 proškolen na jednodenním semináři pořádaného realizátorem projektu a V rámci každého stávajícího KLAS proběhne supervize v místě. Metodik bude účasten na programu KLAS, po jehož skončení předává animátorovi zpětnou vazbu, řeší s ním vzniklé potíže, inspiruje a motivuje ho pro další práci.

Podporují/podpořili nás:

jmk-logo-1
Spolufinancováno Jihomoravským krajem