Zajištění podpory KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ® v JMK 2020/2021

Doba realizace:

1. 11. 2020 – 31. 10. 2021

Donátor:

  • Jihomoravský kraj

Popis projektu:

V rámci projektu bude podpořen provoz stávajících KLAS v Jihomoravském kraji a současně bude založen 1 nový KLAS. Podpora stávajících KLAS bude spočívat v metodické podpoře (školení + metodické listy na další rok činnosti KLAS) animátorů a supervizi KLAS. Každý zapojený animátor bude v průběhu roku 2021 proškolen na jednodenním semináři pořádaného realizátorem projektu na téma dle svého výběru.

V rámci každého stávajícího KLAS proběhne supervize v místě. Metodik bude účasten na programu KLAS, po jehož skončení předává animátorovi zpětnou vazbu, řeší s ním vzniklé potíže, inspiruje a motivuje ho pro další práci.

Dále bude realizováno společné setkání animátorů, jehož cílem je podpora animátorů, sdílení jejich vlastních zkušeností při vedení KLAS. Součástí setkání je asi tříhodinový odborný program, který reaguje na poznatky zjištěné při supervizích.

Pro nově vzniklé KLAS bude uskutečněn AKLAS, tj. vzdělávání budoucích animátorů. Stejně tak obdrží metodickou podporu formou čtvrtletníku ZRNKO a zúčastní se společného setkání.

V rámci projektu bude aktualizován letáček se sítí KLAS a budou vytištěny cedule označující místo realizace KLAS

Podporují/podpořili nás:

jmk-logo-1
Spolufinancováno Jihomoravským krajem