Zajištění podpory KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ® v JMK 2016/2017

Doba realizace:

1. 11. 2016–31. 10. 2017

Donátor:

  • Jihomoravský kraj

Popis projektu:

Projekt navazuje na předešlý projekt z roku 2015/2016. Cílem projektu je podpořit 20 stávajících KLAS, které se stali součástí sítě v letech 2015/2016 a současně založit 5 nových KLAS v Jihomoravském kraji. Animátoři opět získávají podporu v podobě jednodenních školení a odborného školení při zakládání KLAS, supervizí, společného setkání a metodické podpory prostřednictvím čtvrtletníku ZRNKO.

Podporují/podpořili nás: