Zajištění podpory KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ® v JMK 2015/2016

Doba realizace:

1. 11. 2015–31. 10. 2016

Donátor:

  • Jihomoravský kraj

Popis projektu:

Cílem projektu je založit, udržet a podpořit síť KLAS v JMK. Projekt má dlouhodobý koncept. V roce 2015/2016 je jeho cílem podpořit stávající KLAS, které doposud nejsou pod sublicenční smlouvou a současně založit nové KLAS v Jihomoravském kraji. Jedná se o podporu sítě KLAS v rámci Jihomoravského kraje vyjma územního rozsahu města Brna, které rozvoj sítě ve městě Brně podporuje město samotné.

Celý proces začíná motivačním jednáním, kde zájemce zjistí, co to KLAS je a jaké jsou podmínky jeho realizace. Po sepsání sublicenční smlouvy zájemce hledá seniora animátora, který KLAS povede. Animátor je poté proškolen ve dvou na sebe navazujících školeních, kde získá komplexní informace o tom, jak KLAS vést, jaká témata vybírat, jak se seniory pracovat, jak je motivovat apod. Přibližně po půl roce realizace KLAS probíhá v průběhu programu supervize vedená metodikem. Ten pomáhá animátorovi při potížích při vedení skupiny a dává mu zpětnou vazbu. Současně ho motivuje pro další rozvoj činnosti.

Supervize probíhá 1x za každý kalendářní rok činnosti KLAS. Koncem roku se všichni animátoři mají povinnost zúčastnit setkání animátorů, které má motivační a síťovací účel. Na setkáních si animátoři vyměňují své zkušenosti a získávají kontakty na další animátory. Taktéž animátoři každý rok obdrží nová skripta s tématy pro další kalendářní rok. Skripta jsou každý rok inovována (nová témata pro vlastní činnost animátora).

Každý animátor se v průběhu své činnosti může pravidelně vzdělávat na jednodenních praktických seminářích. Díky absolvování kurzů senior animátor získá nové kompetence, zkušenosti a inspiraci pro vedení zájmových aktivit seniorů v dané lokalitě či regionu.

Podporují/podpořili nás: