Ve stáří aktivně a s podporou druhých

Doba realizace:

1. 6.–31. 12. 2016

Donátor:

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí

Popis projektu:

Cílem projektu je aktivizace seniorů, jejich motivace k dobrovolnické činnosti a také podpora v jejich tíživé životní situaci. Společným cílem je udržení jejich psychického a fyzického zdraví a setrvání co nejdéle v jejich přirozeném prostředí.

Pro aktivní seniory, kteří chtějí pracovat pro ostatní seniory, tj. seniory dobrovolníky, nabízíme odborné kurzy s tématy cvičení a tréninku paměti. Díky nim budou moci senioři pomáhat dalším seniorům ve svých klubech a místních skupinách. Taktéž chceme realizovat tři KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ® v Brně, Slavkově a Jihlavě. Pro seniory v tíživé životní situaci chceme poskytovat právní a sociálně právní poradenství zaštítěné zkušenými lidmi a to zcela zdarma.

Pro specifickou cílovou skupinu, seniory s Alzheimerovou chorobou, pilotně připravíme kurz tréninku paměti. Ten bude přizpůsoben jejich potřebám a umožní jim lépe se vyrovnávat s nepříznivým zdravotním stavem.

Protože si uvědomujeme důležitost a potenciál mezigeneračního aspektu, budeme realizovat také aktivity pro seniory a jejich vnoučata.

V rámci projektu bude podpořeno nejméně 108 seniorů.

Podporují/podpořili nás: