Spokojený senior, projekt aktivní senior 21. století 2017

Doba realizace:

1. 1.–31. 12. 2017

Donátor:

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Jihomoravský kraj
  • Magistrát města Brna, Odbor zdraví

Popis projektu:

Projekt je pojat jako komplexní podpora a nabídka různorodých programů nejen pro seniory. Bereme v úvahu různé potřeby seniorů, jejich fyzický a psychický stav a motivy, proč do naší organizace přicházejí. Současně si uvědomujeme důležitost osob, kteří o seniory pečují.

Pro aktivní seniory, kteří se chtějí zapojovat do života své komunity a aktivizovat další seniory, je připraven kurz AKLAS a řada navazujících jednodenních kurzů (První pomoc, Právo, Trénink paměti aj.). Pro seniory, kteří se chtějí nechat aktivizovat je určen KLAS v Brně a Slavkově. Pro seniory, kteří přicházejí s dotazy ohledně právních či sociálně právních problémů, je určena poradna. Pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí sami dojít, nebo jsou z různých míst ČR, je určena internetová poradna. Pro seniory, kteří chtějí cvičit svoji paměť a motorické schopnosti, jsou určeny dlouhodobé kurzy např. jazyků, tréninku paměti, zdravotní cvičení apod. Pro seniory, kteří chtějí strávit volný čas se svými přáteli, je určen pobyt pro seniory. Pro seniory postižené Alzheimerovou demencí je připraven kurz tréninku paměti.

Novou cílovou skupinou, na kterou se chceme zaměřit, jsou osoby pečující o seniory. Zpravidla se jedná o rodinné příslušníky. Tito lidé potřebují velkou podporu ve své složité životní situaci a práci. Pro ně bude připraveno právě internetové poradenství, kde se budou moci zeptat na různé informace ohledně osoby, o kterou pečují. Zároveň jim bude poskytnuta metodická podpora formou elektronického čtvrtletníku ZRNKO. To mj. obsahuje návody a hry, jak seniory aktivizovat, jak s nimi trénovat paměť, cvičit vsedě apod.

Celkem bude podpořeno nejméně 830 seniorů či pečujících osob z pěti krajů ČR. Nicméně při zapojení internetové poradny a metodických listů ZRNKO je možné, že jich bude ještě více.

Podporují/podpořili nás: