Spokojený senior aneb podpora duševního a fyzického zdraví seniorů jako cesta k plnohodnotnému životu

Doba realizace:

1. 1. – 31. 12. 2021

Donátor:

  • Ministerstvo práce a sociálních věci

Popis projektu:

Cílem projektu je zajištění nabídky pro seniory v oblasti vzdělávání v tématech fyzického a duševního zdraví. Veškeré aktivity vedou k aktivizaci seniorů, motivují k setkávání v menších skupinkách, učit se novým věcem a dovednostem.

Nabídka aktivit je přizpůsobena aktuálním potřebám seniorů, jejich současný fyzický a psychický stav s ohledem na pandemii covid-19. Celkově je projekt a jeho aktivity postaven tak, aby pomohl seniorům k návratu do běžného života po náročném období izolace.

Součástí projektu byl Pobyt v pohybu, jednorázové semináře zaměřené na stáří, jistotu pohybu, péči o duševní zdraví. Mezi pravidelné aktivity jsme zařadili setkávání při tanci, klub čtenářů a cvičení pod širým nebem.

Podporují nás:

mpsv_logo