Spokojený senior, aktivní senior 21. století 2018

Doba realizace:

1. 1.–31. 12. 2018

Donátor:

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Jihomoravský kraj
  • Magistrát města Brna, Odbor zdraví

Popis projektu:

Cílem projektu je zajištění komplexní nabídky pro seniory v oblasti vzdělávání a poradenství. Projekt reaguje na priority a cíle stanovené v Národním akčním plánu podporujícím pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017, konkrétně podpora společenských a dobrovolnických aktivit. Všechny aktivity projektu vedou k aktivizaci seniorů. Motivují seniory setkávat se v menších, pro ně bezpečných skupinkách a učit se nové věci. Žadatel nabídku aktivit přizpůsobuje především potřebám samotných seniorů, stávajících klientů. Při tvorbě konkrétních programů byl brán zřetel na různé potřeby seniorů, jejich fyzický a psychický stav a motivy, proč do naší organizace přicházejí.

Nabízené programy jsme rozčlenili do několika oblastí. První z důležitých oblastí, na které se zaměřujeme a dále je chceme i rozvíjet, je poradenství pro seniory. Jedná se o bezplatnou službu pro seniory, kteří přichází s dotazy právního či sociálně právního charakteru. Nově bychom rádi poskytovali i poradenství technického typu (zaměřené na problematiku PC a notebooků). Tato iniciativa vzešla od seniorů samotných. Někteří mají problém např. s nastavení notebooku či tabletu, který dostali od svých dětí. Nicméně ti nemají mnohdy čas svým rodičům notebooky nastavovat či aktualizovat. Senior si tak téma poradenství sám, dle svých potřeb.

Pro seniory jsou dále určeny jednodenní semináře a dlouhodobé kurzy různorodého charakteru. Chtěli bychom tak pokračovat s kurzy, které jsou u seniorů velmi oblíbené a týkají se cvičení paměti a motorických schopností (kurzy jazyků, tréninku paměti, zdravotní cvičení apod.).

Kromě těchto aktivit máme připravené i vícedenní výjezdní programy pro seniory (víkendový a týdenní pobyt pro seniory a mezigenerační týdenní pobyt pro prarodiče s vnoučaty). Opět se jedná o dlouhodobé aktivity, kdy senioři oceňují připravený odborný program, vhodně vybrané cílové destinace a podpořit své sociální kontakty, popř. si nalézt nové přátele.

Žadatel se taktéž zapojuje do kampaní realizovaných na území města Brna, jako jsou Týden pro rodinu nebo Brněnské dny pro zdraví ukázkami tréninku paměti či skupinovými tanci pro seniory. A jako každý rok uskuteční Den pro seniory, který je také plný odborných přednášek spojených s tématem stárnutí. Na jednotlivých workshopech v rámci Dne pro seniory se mohou jednotliví účastníci více dozvědět o zvoleném tématu, popř. se některé techniky práce se seniory naučit a vyzkoušet si je.

Pro seniory mimo město Brno máme připravenou plně vybavenou mobilní počítačovou učebnu, která obsahuje 5 notebooků, mobilní internet a skripta pro účastníky. Dva lektoři (lektor a pomocný lektor v osobě koordinátora) vyjíždějí různě po ČR dle zájmu a možností účastníků.

Celkově je projekt postavený tak, aby uspokojoval současný trend po klíčových oblastech. Všechny aktivity vycházejí z trvalé poptávky seniorů. Je v nich řada novinek, jako je počítačové poradenství, kurz finanční gramotnosti či skupinové tance pro seniory.

Celkem bude podpořeno nejméně 800 seniorů v nejméně 5 krajích ČR.

Podporují/podpořili nás: