Posilovna paměti 2020

Doba realizace:

1. 1. – 31. 12. 2020

Donátor:

  • Magistrát města Brna, Odbor zdraví
  • Nadace Jistota
  • Nadace ČEZ

Popis projektu:

Posilovna paměti je program určený pro seniory, kteří trpí mírnou až střední formou Alzheimerovy choroby, stařeckou demencí či jiným typem demence. Projekt je realizován na dvou úrovních. U seniorů v domácím prostředí za přítomnosti rodinného příslušníka prostřednictvím individuální práce nebo formou skupinových tréninků přímo v domovech pro seniory. Klienti absolvují deset hodinových lekcí, po kterých dojde k vyhodnocení a dalšímu pokračování nebo ukončení v programu.

Jednotlivé lekce Terénní posilovny paměti směřují svými praktickými úkoly, psychickou podporou a poradenstvím lektora ke zmírnění příznaků nemoci, resp. k prevenci zhoršení stavu klienta. Oddálení přechodu Alzheimerovy demence do dalšího stupně je tedy jedním z hlavních cílů projektu. Dalším cílem projektu je zvýšení kompetence rodinných příslušníků pro aktivizaci seniora s Alzheimerovou demencí. V rámci individuálních setkání spolupracujeme i s rodinným příslušníkem a zanecháním pomůcek pro trénink paměti v domácnosti tak motivujeme rodinné příslušníky a seniory trénovat i v době mezi lekcemi.

V době nouzového stavu v roce 2020 bylo nutné hledat jiné způsoby práce s cílovou skupinou. Někteří klienti uvítali trénování paměti prostřednictvím telefonického rozhovoru, jiní pak využili zaslání úkolů mailem a spolu s rodinou pak úkoly vypracovali. Spolupráce (mailová či telefonická) pokračovala v běžném rytmu, tj. 1x – 2x týdně.

V době pandemie jsme seniorské veřejnosti nabídli zasílání úkolů pro trénování paměti prostřednictvím mailu (zapojilo se 200 osob z celé ČR). Tento krok jsme vnímali jako důležitý ke zmírnění reálného pocitu izolace seniorů.

Podporují/podpořili nás:

brno-logo
Za finanční podpory statutárního města Brna
nadace_jistota_logo
nadace_cez_logo