Posilovna paměti 2018

Doba realizace:

1. 1. – 31. 12. 2018

Donátor:

  • Magistrát města Brna, Odbor zdraví
  • Nadace Jistota
  • Nadace ČEZ
  • Fond GSK
  • Nadace Agrofert

Popis projektu:

Posilovna paměti představuje inovativní způsob práce se seniory s Alzheimerovou demencí 1. a 2. stupně, v druhé polovině roku 2018 byl rozšířen na seniory s demencí obecně. Projekt je realizován na dvou úrovních. Jednak u seniorů v domácím prostředí za přítomnosti rodinného příslušníka prostřednictvím individuální práce. Dále také formou skupinových tréninků přímo v domovech pro seniory. Vždy je daný program tvořen
deseti hodinovými lekcemi.

Jednotlivé lekce Terénní posilovny paměti směřují svými praktickými úkoly, psychickou podporou a poradenstvím lektorky ke zmírnění příznaků nemoci, resp. k prevenci zhoršení stavu klienta. Oddálení přechodu Alzheimerovy demence do dalšího stupně je tedy jedním z hlavních cílů projektu.

Dalším cílem projektu je zvýšení kompetence rodinných příslušníků pro aktivizaci seniora s Alzheimerovou demencí. V rámci individuálních setkání spolupracujeme i s rodinným příslušníkem a zanecháním pomůcek pro trénink paměti v domácnosti tak motivujeme rodinné příslušníky a seniory trénovat i v době mezi lekcemi.

V roce 2018 bylo individuálním způsobem podpořeno celkem 7 seniorů a skupinovou formou 52 seniorů v Domově pro seniory Mikuláškovo náměstí Brno a Domově pro seniory Holásecká Brno.

Podporují/podpořili nás:

brno-logo
Za finanční podpory statutárního města Brna
nadace_jistota_logo
nadace_cez_logo
gsk_logo
nadace_agrofert_logo