Podpora sítě KLAS ve městě Brně 2021

Doba realizace:

1. 1. – 31. 12. 2021

Donátor:

  • Magistrát města Brna, Odbor zdraví

Popis projektu:

KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ® (dále jen KLAS) je unikátní, aktivizační program určený pro seniory. Jeho jedinečné a komplexní know-how včetně grafického vyobrazení je chráněno ochrannou známkou. Jeho šíření je možné pouze prostřednictvím sublicenční smlouvy.

Know-how programu KLAS je tvořeno především Metodikou, Etickým kodexem a Standardem. Tvoří ucelený systém práce se seniory. Zájemce o KLAS získá komplexní a dlouhodobou metodickou podporu a pravidelné vzdělávání.

Podporují/podpořili nás:

brno-logo
Za finanční podpory statutárního města Brna