Podpora sítě KLAS ve městě Brně 2020

Doba realizace:

1. 1. – 31. 12. 2020

Donátor:

  • Magistrát města Brna, Odbor zdraví

Popis projektu:

KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ® (dále jen KLAS) je unikátní, aktivizační program určený pro seniory. Jeho jedinečné a komplexní know-how včetně grafického vyobrazení je chráněno ochrannou známkou. Jeho šíření je možné pouze prostřednictvím sublicenční smlouvy.
Know-how programu KLAS je tvořeno především Metodikou, Etickým kodexem a Standardem. Tvoří ucelený systém práce se seniory. Zájemce o KLAS získá komplexní a dlouhodobou metodickou podporu a pravidelné vzdělávání.

Rok 2020 byl pro realizaci projektových aktivit velmi náročný a vzhledem k pandemii COVID-19 a souvisejícím vládním nařízením nemohly být všechny aktivity naplněny. Nejvíce se tato situace odrazila na absolutní nemožnosti osobních návštěv metodika projektu při realizaci jednotlivých KLAS, které jsou do sítě zapojeny.

Supervize tak byly nahrazeny telefonickým rozhovorem s animátorem či zodpovědnou osobou, zejména za účelem poskytnutí podpory (animátoři hledali způsoby, jak být seniorům blízko navzdory opatřením, hledali pomoc s ovládáním komunikačních programů atp.). 

Nedílnou součástí metodické podpory je také společné setkání animátorů – tradiční setkání animátorů bylo plánováno na květen, poté ve dvou termínech v říjnu a listopadu. Z důvodu pandemie COVID-19 však neproběhlo. Plánované téma bylo “Mluvím, poslouchají” a jeho cílem bylo posílit rétorické dovednosti animátorů, vzájemné sdílení a předání zkušeností služebně mladším animátorům, kteří se do sítě přidali před rokem nebo vedení skupiny převzali. 

Podporují/podpořili nás:

brno-logo
Za finanční podpory statutárního města Brna