Podpora sítě KLAS ve městě Brně 2019

Doba realizace:

1. 1.–31. 12. 2019

Donátor:

  • Magistrát města Brna, Odbor zdraví

Popis projektu:

KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ® (dále jen KLAS) je unikátní, aktivizační program určený pro seniory. Jeho jedinečné a komplexní know-how včetně grafického vyobrazení je chráněno ochrannou známkou. Jeho šíření je možné pouze prostřednictvím sublicenční smlouvy.
Know-how programu KLAS je tvořeno především Metodikou, Etickým kodexem a Standardem. Tvoří ucelený systém práce se seniory. Zájemce o KLAS získá komplexní a dlouhodobou metodickou podporu a pravidelné vzdělávání.

Celý proces začíná motivačním jednáním, kde zájemce zjistí, co to KLAS je a jaké jsou podmínky jeho realizace. Po sepsání sublicenční smlouvy zájemce hledá seniora animátora, který KLAS povede. Animátor je poté proškolen v odborném školení, kde získá komplexní informace o tom, jak KLAS vést, jaká témata vybírat, jak se seniory pracovat, jak je motivovat apod.

Přibližně po půl roce realizace KLAS probíhá v průběhu programu supervize vedená metodikem. Ten pomáhá animátorovi při potížích při vedení skupiny a dává mu zpětnou vazbu. Současně ho motivuje pro další rozvoj činnosti. Supervize probíhá 1× za každý kalendářní rok činnosti KLAS.

Koncem roku se všichni animátoři mají povinnost zúčastnit setkání animátorů, které má motivační a síťovací účel. Na setkáních si animátoři vyměňují své zkušenosti a získávají kontakty na další animátory. Taktéž animátoři mají pravidelnou metodickou podporu prostřednictvím metodického čtvrtletníku ZRNKO, který obsahuje témata pro vedení KLAS.

Každý animátor se v průběhu své činnosti může pravidelně vzdělávat na jednodenních praktických seminářích. Díky absolvování kurzů senior animátor získá nové kompetence, zkušenosti a inspiraci pro vedení zájmových aktivit seniorů v dané lokalitě či regionu.

Cílem projektu na rok 2018 je podpořit stávající KLAS (z roku 2017) a založit nový KLAS v městských částech ve městě Brně. Zastřešující organizací, která program KLAS provozuje a podporuje, může být knihovna, mateřské centrum či jiná organizace. Angažovanost městské části bude spočívat v podpoře aktivit v dané MČ prostřednictvím např. dotací, pomocí při propagaci apod.

Podporují/podpořili nás: