Podpora sítě KLAS ve městě Brně 2018

Doba realizace:

1. 1.–31. 12. 2018

Donátor:

  • Magistrát města Brna, Odbor zdraví

Popis projektu:

KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ® (dále jen KLAS) je unikátní, aktivizační program určený pro seniory. Jeho jedinečné a komplexní know-how včetně grafického vyobrazení je chráněno ochrannou známkou. Jeho šíření je možné pouze prostřednictvím sublicenční smlouvy.

Know-how programu KLAS je tvořeno především Metodikou, Etickým kodexem a Standardem. Tvoří ucelený systém práce se seniory. Zájemce o KLAS získá komplexní a dlouhodobou metodickou podporu a pravidelné vzdělávání.

Celý proces začíná motivačním jednáním, kde zájemce zjistí, co to KLAS je a jaké jsou podmínky jeho realizace. Po sepsání sublicenční smlouvy zájemce hledá seniora animátora, který KLAS povede. Animátor je poté proškolen v odborném školení, kde získá komplexní informace o tom, jak KLAS vést, jaká témata vybírat, jak se seniory pracovat, jak je motivovat apod.

Přibližně po půl roce realizace KLAS probíhá v průběhu programu supervize vedená metodikem. Ten pomáhá animátorovi při potížích při vedení skupiny a dává mu zpětnou vazbu. Současně ho motivuje pro další rozvoj činnosti. Supervize probíhá 1x za každý kalendářní rok činnosti KLAS.

Koncem roku se všichni animátoři mají povinnost zúčastnit setkání animátorů, které má motivační a síťovací účel. Na setkáních si animátoři vyměňují své zkušenosti a získávají kontakty na další animátory. Taktéž animátoři mají pravidelnou metodickou podporu prostřednictvím metodického čtvrtletníku ZRNKO, který obsahuje témata pro vedení KLAS.

Každý animátor se v průběhu své činnosti může pravidelně vzdělávat na jednodenních praktických seminářích. Díky absolvování kurzů senior animátor získá nové kompetence, zkušenosti a inspiraci pro vedení zájmových aktivit seniorů v dané lokalitě či regionu.

Cílem projektu na rok 2018 je podpořit stávající KLAS (z roku 2017) a založit nový KLAS v městských částech ve městě Brně. Zastřešující organizací, která program KLAS provozuje a podporuje, může být knihovna, mateřské centrum či jiná organizace. Angažovanost městské části bude spočívat v podpoře aktivit v dané MČ prostřednictvím např. dotací, pomocí při propagaci apod.

Podporují/podpořili nás: