Podpora realizace programu KLAS 2020

Doba realizace:

1. 1. – 31. 12. 2020

Donátor:

  • Magistrát města Brna, Odbor sociální péče
  • Městská část Brno-střed

Popis projektu:

KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ® je program, který reaguje na potřeby seniorů, posiluje jejich kompetence a sociální začlenění v místě bydliště. KLAS je aktivizační aktivita, která napomáhá seniorům déle setrvat v přirozeném prostředí, pečovat o sebe, vytvářet si přátelství a nacházet smysl života. Pravidelná setkávání postavená na pevné struktuře aktivizačních technik včetně podpory zvyšování kompetencí v rámci zvolených témat vedou k podpoře seniora v celé šíři jeho osobnosti a pomáhají k jeho aktivnímu začlenění do společenského života. Cílem projektu je v roce 2020 realizovat současně 3 skupiny KLAS, celkem pro cca 45 seniorů. Animátory jsou buď sami aktivní senioři nebo naši pracovníci.

Podporují nás:

brno-logo
Za finanční podpory statutárního města Brna
brno_stred_logo