Podpora realizace programu KLAS 2018

Doba realizace:

1. 1.–31. 12. 2018

Donátor:

  • Magistrát města Brna, Odbor sociální péče
  • Městská část Brno-střed

Popis projektu:

Projekt zahrnuje realizaci propracovaného, motivačně vzdělávacího programu určeného pro svépomocné skupiny seniorů, kteří se sdružují v daném místě a využívají všech částí aktivizačního programu za vedení animátorem skupiny. Díky programu KLAS získají senioři širší možnost trávit aktivně a smysluplně svůj volný čas. Pravidelná setkávání postavená na pevné struktuře aktivizačních technik včetně podpory zvyšování kompetencí v rámci zvolených témat vedou k podpoře seniora v celé šíři jeho osobnosti a pomáhají k jeho aktivnímu začlenění do společenského života. Cílem projektu je v roce 2018 realizovat současně 3 skupiny KLAS, celkem pro cca 45 seniorů. Animátory jsou buď sami aktivní senioři nebo naši pracovníci.

Podporují nás: