Podpora realizace programu KLAS 2017

Doba realizace:

1. 1.–31. 12. 2017

Donátor:

  • Magistrát města Brna, Odbor sociální péče
  • Městská část Brno-střed

Popis projektu:

Cílem projektu je realizace dvou běhů programu KLAS na Josefské. Celkem pro 2 x 15 seniorů.

KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ® (dále jen KLAS) je nízkoprahový a nízkonákladový program pro seniory realizovaný za účelem aktivizace seniorů v charakteristické struktuře setkávání, která tvoří know-how programu.

KLAS je záměrně nízkokapacitní seniorský klub, což je podmínkou pro správné dodržení pracovních metod. Každý KLAS sdružuje maximálně 15 seniorů. Jen tak dochází k plné aktivizaci a přesahu této aktivizace do seniorského okolí.

Cílem projektu je realizace dvou běhů programu KLAS pro 15 seniorů. Program KLAS bude realizován v průběhu celého školního roku, vždy 1x za týden v pravidelném čase. Každé setkání má předem daný program, kterého se může senior zúčastnit v rozsahu, jak jemu samému bude vyhovovat.

 

Podporují/podpořili nás: