Mezi generacemi

Doba realizace:

1. 1.–31. 12. 2017

Donátor:

  • Magistrát města Brna, Odbor zdraví

Popis projektu:

S prarodiči na tábor!

Cílem aktivity je realizace týdenního mezigeneračního pobytu pro prarodiče a jejich vnoučata. Pobyty pro prarodiče s vnoučaty se těší dlouholetému zájmu. Aktivity během pobytu budou zaměřeny na prohlubování vzájemných vztahů mezi účastníky, předávání zkušeností a vzájemnou spolupráci ve dvojicích či menších skupinkách. Vzdělávací program povedou zkušení lektoři. Po celou dobu pobytu bude přítomen koordinátor, který také s CS pracuje. Do programu budou zařazeny hry, soutěže a výlety dle možností ubytovacího zařízení. Dále budou součástí pobytu pohybové aktivity, činnosti zaměřené na procvičení paměti a kreativnímu tvoření. Vnoučata tak mohou získat nový pohled na trávení volného času s prarodiči a prarodiče získají přehled v možnostech náplně společného volného času tak, aby svým vnoučatům byli partnery.

Babičko, dědečku, vyprávěj…

Cílem aktivity je realizace besed určených pro děti na téma, kdo je to senior. Formou zážitkové pedagogiky chceme zprostředkovat dětem pochopení poslední etapy života člověka, které jim vštípí zásady slušnosti a společenského chování ve vztahu k seniorům. Děti se zapojují prostřednictvím nácviku různých situací a dramatických ukázek. K jednotlivým tématům je vedena společná diskuse.

Hrajeme si s pamětí

Cílem aktivity je realizace mezigeneračních akcí, do kterých budou interaktivně zapojeni jak prarodiče, tak jejich vnoučata. Trénink paměti je téma, které je v poslední době zmiňováno všude kolem nás. Málokdo může říct, že jeho paměť funguje bezchybně. Ať dítě nebo dospělý. Náš workshop je zaměřen na otázku, jak hravou formou paměť cvičit. Cílem je ukázat možnosti cvičení paměti za pomoci různých, běžně dostupných, deskových společenských her a poukázat na možnost aktivního trávení volného času napříč generacemi. Důraz je kladen na praktický nácvik. Důležitou součástí je mezigenerační spolupráce – seminář je připraven pro prarodiče s vnoučaty, s využitím společné práci ve dvojicích či skupinkách.

Podporují/podpořili nás: