KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ®, aktivizační program pro seniory ve městě Brně

Doba realizace:

1. 1.–31. 12. 2016

Donátor:

  • Magistrát města Brna, Odbor zdraví
  • Městská část Brno-střed

Popis projektu:

Projekt reaguje a vychází z dlouhodobého převisu poptávky nad nabídkou v oblasti klubových aktivit určených na aktivizaci seniorů. To vedlo k myšlence otevřít nový KLAS pod proseniorskou organizací Spokojený senior – KLAS z.s.

KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ® (dále jen KLAS) je nízkoprahový a nízkonákladový program pro seniory realizovaný za účelem aktivizace seniorů v charakteristické struktuře setkávání, která tvoří know-how programu.

KLAS je záměrně nízkokapacitní seniorský klub, což je podmínkou pro správné dodržení pracovních metod. Každý KLAS sdružuje maximálně 15 seniorů. Jen tak dochází k plné aktivizaci a přesahu této aktivizace do seniorského okolí.

Cílem projektu je otevření nové skupiny KLAS pro 15 seniorů a tím rozšíření nabídky pro seniory ve městě Brně. K otevření nové skupiny klubu nás motivuje dlouhodobý vysoký zájem seniorů o nabízenou aktivitu. Již dnes máme více než 10 seniorů, kteří o aktivitu mají zájem a patří tak mezi „čekatele“.

Program KLAS bude realizován v průběhu celého školního roku, vždy 1x za týden v pravidelném čase. Každé setkání má předem daný program, kterého se může senior zúčastnit v rozsahu, jak jemu samému bude vyhovovat.

Podporují/podpořili nás: