KLAS, aktivní život seniorů v Brně

Doba realizace:

1. 1.–31. 12. 2014

Donátor:

  • Nadace Veronica

Popis projektu:

Koncepce programu pro seniory KLAS vychází z pětileté zkušenosti v praxi, kterou realizovaly organizace Centrum pro rodinu a sociální péči (dále jen CRSP) v Brně. Cílem projektu je podpora seniorů, jejich aktivního stárnutí, tedy podpora zdravého životního stylu ve stáří, za účelem udržení v co největší míře soběstačnosti a samostatnosti seniorů v přirozeném prostředí. Tato podpora naplňuje smysluplnost seniorského života, odstraňuje pocity osamění a vede také k zúročení bývalého profesního a zájmového rozhledu seniorů pro rozvoj obce a občanů.
Senioři se tak skrze Klub aktivních seniorů (dále jen KLAS) stávají partnerem obce, mohou svými zkušenostmi a tzv.”živou pamětí” napomáhat jak navazování současnosti na historické místní tradice, tak také vytvářet podmínky k mezigeneračním aktivitám v obci a jimi podporovat pro-rodinné klima v obci. Senioři nad 65 let tvoří v městě Brně dle ČSÚ téměř 20 % obyvatelstva.

V rámci projektu byly nakoupeny metodické pomůcky pro seniory.

Podporují/podpořili nás: