Zajištění podpory KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ v JMK 2018/2019

Doba realizace:

1. 11. 2018–31. 10. 2019

Donátor:

  • Jihomoravský kraj

Popis projektu:

Projekt navazuje na předešlé projekty od roku 2015. Cílem projektu je podpořit provoz stávajících KLAS, které se stali součástí sítě v předchozích letech a současně založit nový KLAS v Jihomoravském kraji. Animátoři opět získávají podporu v podobě jednodenních školení a odborného školení při zakládání KLAS, supervizí, společného setkání a metodické podpory prostřednictvím čtvrtletníku ZRNKO.

Podporují/podpořili nás: