Podpora neformálních pečujících o seniory a nalezení účinného způsobu depistáže

Doba realizace:

1. 1.–31. 12. 2017

Donátor:

  • Jihomoravský kraj

Popis projektu:

Cílem tohoto projektu je nalézt účinný způsob depistáže, který umožní pracovníkům (tj. sociálním pracovníkům neziskových organizací, pracovníkům Úřadu práce České republiky) objevit tuto skrytou cílovou skupinu neformálních, dlouhodobě pečujících osob o seniora. Jako skrytou cílovou skupinu označujeme neformální pečující osoby, které nejsou zachyceny v síti sociálního systému (nevědí, že mají nárok na sociální dávky, popř. nevědí jak a kde o ně požádat), nevědí o existenci terénních sociálních služeb, jež jim v péči o seniora mohou pomoci, neznají kompenzační pomůcky, které péči o seniora v domácím prostředí mohou značně zjednodušit/ulehčit. Skrytá skupina neformálních pečujících je také ta, která nemá běžný přístup k informacím pomocí internetu, nevlastní počítač, neumí s ním pracovat a mezigenerační péče v rodině nefunguje (např. senior se stará sám o svého partnera bez pomoci mladší generace). Výstupem projektu bude podklad k metodice – získané zkušenosti a know-how a podpořené pečující osoby při poradenství.

Podporují/podpořili nás: