Aktivizace a komplexní podpora seniorů v kontextu praxe

Doba realizace:

1. 1.–31. 12. 2016

Donátor:

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Jihomoravský kraj
  • Magistrát města Brna, Odbor zdraví

Popis projektu:

Cílem projektu je komplexní podpora seniorů, která vychází z dlouhodobé praxe. Snažíme se reagovat na tři typy seniorů, se kterými pracujeme tak, abychom byli schopni vyjít vstříc jejich potřebám. Společným cílem je jejich aktivizace, udržení psychického a fyzického zdraví a setrvání co nejdéle v jejich přirozeném prostředí.

Pro aktivní seniory, kteří chtějí pracovat pro ostatní seniory, tj. seniory dobrovolníky, nabízíme metodickou podporu a odborné kurzy na to, jak začít, jak motivovat další seniory do zapojení se činností v dané komunitě a jaké aktivity např. mohou dělat. K tomu slouží kurzy A-KLAS, Předseda sen.klubu, metodické listy ZRNKO či jednodenní odborné semináře.

Dále pracujeme se seniory, kteří chtějí udržet svoji kondici a to v dlouhodobých kurzech např. tréninku paměti, cizích jazyků, zdravotního cvičení či práce na PC.

Protože si uvědomujeme důležitost a potenciál mezigeneračního aspektu, budeme realizovat také pobytové aktivity pro seniory a jejich vnoučata.

V posledních letech podporujeme taktéž seniory, kteří jsou sociálně vyloučení zpravidla z důvodu fyzické kondice. Ta jim vytváří bariéru setkávání se s přáteli a snižuje schopnost komunikace s okolím. Právě pro tyto seniory realizujeme velmi úspěšnou aktivitu, tzv. mobilní počítačovou učebnu. Výuka na NTB probíhá přímo v domácnosti seniora společně s jeho přáteli. Kurz vede mladý student. Tento mezigenerační aspekt společně s výukou především možností komunikace (skype, email) úspěšně snižuje sociální izolaci těchto seniorů.

V rámci projektu bude podpořeno nejméně 450 seniorů.

Podporují/podpořili nás: