Zdravotní cvičení

Pohyb patří k péči o zdraví a přispívá ke kvalitě života v každém věku. 

Zůstaňte v pohybu

Aktivní senioři mohou díky pravidelnému cvičení žít plnohodnotný a zdravý životní styl, který vede k prodlužování aktivního stáří a k životní pohodě.

Cvičení se zaměřuje na správné držení těla, dýchání a základní pohybové dovednosti s náčiním – overbaly, gumy, handbaly, švihadla, míčky, apod.

Cvičí se i s předměty, které máme kolem sebe, např. židle, stůl, madla nebo okenní parapety apod.

Součástí těchto cvičení je i psychomotorika a tanec. 

Po domluvě je možno navštívit 1 ukázkovou lekci a uhradit tak dílčí část kurzovného.
 • 10. 1.–12. 6. 2020
 • Pátek, 9.15–10.15 hod. (1. skupina)
 • Pátek, 10.30–11.30 hod. (2. skupina)
 • Nekoná se 21. 2., 10. 4., 1. 5., 8. 5.
 • Brno, Biskupská 7, Společenský sál
 • Ilona Kopecká
  Bc. Jana Bedřichová, RPA
  Mgr. Hana Filipová
  doc. PaedDr. Marie Blahutková, PhD.
 • 1615 Kč / 19 lekcí (platba za celé pololetí)

Dárkový voucher

Kurz Zdravotní cvičení můžete svému blízkému věnovat také formou dárkového voucheru.

Možnosti platby

Zpětná vazba účastníků

Kontakt na koordinátora