Angličtina pro seniory

Cílem jazykového kurzu je naučit se dorozumět v běžných životních situacích: při nakupování, návštěvě kavárny či restaurace, při ztrátě něčeho, při zjišťování cesty atd.

Nabízíme výuku angličtiny v několika znalostních úrovních s praktickým zaměřením na schopnost v daném jazyce komunikovat. S ohledem na tuto skutečnost jsou volena jednotlivá témata lekcí.

Kurz je určen každému, kdo chce komunikovat v jazyce, vyhovuje mu menší kolektiv účastníků, poklidnější tempo bez tlaku na výkon a pohodová atmosféra.

Při této aktivitě dochází také k mezigeneračnímu setkávání nejen ve smyslu předávání nových poznatků lektorek klientům, ale také ve smyslu kontaktu několika generací klientů.

Po domluvě je možno navštívit 1 ukázkovou lekci a uhradit tak dílčí část kurzovného.

Domluvte se anglicky v běžných situacích

Angličtina II

Co se naučíte

Během lekce studenti průběžně opakují a rozšiřují svoji slovní zásobu. Lekce jsou zaměřeny na konverzaci a porozumění psanému i mluvenému slovu.

Studenti umí přítomný čas prostý a průběhový (I do × I´m doing), minulý čas prostý ( I did), budoucí čas (will × going to) a předpřítomný (I have done). Také zvládají základní modální slovesa (can, could, must, should, would).

Studenti pracují s učebnicí Angličtina pro samouky.

 • 2. 9.–16.12 2020
 • Středa, 16.00–17.30 hod.
 • Nekoná se 28. 10.
 • Brno, Bašty 8, 4. patro
 • Bc. Martina Šebestová
 • 1800 Kč / 15 lekcí

Angličtina III

Co se naučíte

Lekce jsou zaměřeny především na opakování a rozšiřování již dříve získaných vědomostí. Důraz je kladen na konverzaci, porozumění čtenému textu a poslech s porozuměním.

Studenti umí přítomný čas prostý a průběhový (I do × I´m doing), minulý čas prostý a průběhový (I did × I was doing), budoucí čas (will × going to), předpřítomný (I have done) i předminulý (I had done). Ovládají modální slovesa (can, could, must, shall, should, would, ought to) a zvládají časovou posloupnost a použití gerundia a infinitivu.

Studenti nepracují s žádnou konkrétní učebnicí, na lekcích dostávají materiály vytištěné. V rámci učebnice Angličtina pro samouky jsou jim známa témata a gramatika z lekcí 1–19. Studenti mají bohatou slovní zásobu, ovládají běžná konverzační témata (introducing myself, my family, food, weather, occupation, health atd.).

 • 10. 9.–17. 12. 2020
 • Čtvrtek, 16.15–17.45 hod.
 • Nekoná se 29. 10.
 • Brno, Bašty 8, 4. patro
 • Iva Langerová
 • 1680 Kč / 14 lekcí

Angličtina IV

Co se naučíte

Během lekce studenti průběžně opakují a rozšiřují svoji slovní zásobu. Lekce jsou zaměřeny na konverzaci a porozumění psanému i mluvenému slovu.

Studenti umí přítomný čas prostý a průběhový (I do × I´m doing), minulý čas prostý a průběhový (I did × I was doing), budoucí čas (will × going to) a předpřítomný (I have done). Také zvládají základní modální slovesa (can, could, must, should, would).

Studenti pracují s učebnicí Angličtina pro samouky (umí lekce 1–17).

 • 4. 9. –18. 12. 2020
 • Pátek, 9.00–10.30 hod.
 • Brno, Bašty 8, 4. patro
 • Martina Šebestová
 • 1920 Kč / 16 lekcí

Angličtina V

Co se naučíte

Lekce jsou zaměřeny především na opakování již dříve získaných znalostí a jejich rozšiřování. Důraz je kladen na konverzaci a učení hravou formou.

Studenti umí přítomný čas prostý a průběhový ( I do × I´m doing), minulý čas prostý a průběhový (I did × I was doing), budoucí čas (will × going to), předpřítomný (I have done) i předminulý (I had done). Ovládadjí modální slovesa (can, could, must, shall, should, would, ought to).

Studenti nepracují s žádnou konkrétní učebnicí, na lekcích dostávají materiály vytištěné. V rámci učebnice Angličtina pro samouky jsou jim známa témata lekcí 1 až 17 a řada dalších gramatických jevů (předminulý čas, modální slovesa a jejich synonyma k užití v jiných časech). Oproti učebnici mají také širší slovní zásobu, především z obvyklých konverzačních témat (family, food, occupation, health).

 • 4. 9. –18. 12. 2020
 • Pátek, 9.00–10.30 hod.
 • Brno, Bašty 8, 4. patro
 • Martina Šebestová
 • 1920 Kč / 16 lekcí

Co říkají účastníci​

Možnosti platby

Kontakt na koordinátora