Základy práva

Seminář pro vedoucí seniorských skupin (klub seniorů, farní společenství atp.)

Seminář je určen zejména pro vedoucí seniorských klubů a také pro ty, kteří o seniora v pečují v jeho přirozeném prostředí.

Zorientujte se ve světě práva

Účastníci semináře získají základní přehled v řešení jednotlivých situací a získané informace budou moci předat ve svých seniorských skupinách a společenstvích.

Obsah semináře

  • dědictví
  • exekuce a jak jí předejít
  • rozvodové řízení
  • dary
  • dluhy
  • a další
  • Termín připravujeme
  • Rozsah semináře – 4 hodiny
  • Brno, Bašty 8, 4. patro (výtah)
  • Zdarma

Seminář je realizován díky finanční podpoře MPSV.

Kontakt na koordinátora