Pobyt pro prarodiče s vnoučaty

Každý rok zasvětíme jeden týden babičkám, dědečkům a jejich vnoučatům. Pobyt pro prarodiče s vnoučaty je dlouholetou součástí naší nabídky.

Pobyty plánujeme tak, aby jsme uspokojili náročné požadavky dětí širokého věkového rozpětí. Zároveň chceme umožnit prarodičům strávit se svými vnoučaty co nejkrásnější chvíle.

Vždy máme připravený nabitý program, kterého se může (ale nemusí) každý, kdo má chuť. Hry a soutěže, vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí. Připraveny jsou také pohybové aktivity, drobné úkoly na posílení paměti a kreativní tvoření. V plánu bývá také táborák a stezka odvahy. Řada her a aktivit je zaměřena na prohloubení a posílení vzájemných vztahů, předávání zkušeností a vzájemnou spolupráci ve dvojicích či skupinkách. 

Získejte tipy, jak trávit volný čas společně 🙂

Pobyt pro prarodiče s vnoučaty

Pobyty plánujeme tak, aby jsme uspokojili náročné požadavky dětí širokého věkového rozpětí, a zároveň umožnili prarodičům strávit se svými vnoučaty co nejkrásnější chvíle.

Vždy máme připravený nabitý program, kterého se může (ale nemusí) každý, kdo má chuť. Hry a soutěže, vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí. Připraveny jsou také pohybové aktivity, drobné úkoly na posílení paměti a kreativní tvoření. V plánu bývá také táborák a stezka odvahy. Řada her a aktivit je zaměřena na prohloubení a posílení vzájemných vztahů, předávání zkušeností a vzájemnou spolupráci ve dvojicích či skupinkách. 

Kontakt pro dotazy a informace

Pobyt pro prarodiče s vnoučaty – podmínky

  • Odesláním přihlášky souhlasím se sběrem, uchováním a zpracováním mých osobních údajů v rámci pořádající organizace za účelem evidence, kontroly a zajištění služby. Sebraná a zpracovaná data nebudou předána žádným jiným subjektům. Dále souhlasím s případnou stáží studenta v průběhu pobytu a s prováděním fotodokumentace a jejím případným zveřejněním na webových stránkách (výhradně fotografií dospělých osob) pořádající organizace za účelem prezentace její činnosti.
  • Prohlašuji, že jsem seznámen/a se svým zdravotním stavem a zdravotním stavem mnou přihlášených dalších účastníků. Prohlašuji, že já i všichni mnou přihlášení účastníci jsme ze zdravotního hlediska způsobilí absolvovat tento konkrétní pobyt. Beru na vědomí, že pobytu se mohou zúčastnit přihlášení účastníci pouze při splnění podmínky tzv. bezinfekčnosti (za podmínky, že v den nástupu na pobyt nevykazují známky žádného infekčního onemocnění). Dojde-li k takovému onemocnění v průběhu pobytu, nemůže se dotčený účastník, z důvodu zabránění šíření nákazy, zúčastňovat společných aktivit, dokud není bezpečně zjištěn charakter onemocnění. Zavazuji se, že v případě takového onemocnění se podřídím přijatým přiměřeným opatřením, která mají zabránit šíření nákazy.

  • Beru na vědomí, že za děti zodpovídají jejich rodiče/prarodiče po celou dobu pobytu, programu se zúčastňují výhradně za doprovodu rodičů/prarodičů a pod jejich dohledem. V případech odděleného programu pro děti zajištěného organizátorem pobytu přebírá zodpovědnost organizátor.

  • Zavazuji se zúčastnit úvodního poučení pořádající organizace o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně mého majetku při programu a zavazuji se přednesenými instrukcemi řídit.

  • Beru na vědomí, že po dobu pobytu organizátor neodpovídá za moji/naši bezpečnost, ochranu zdraví a ztrátu předmětů v mém vlastnictví. Současně beru na vědomí, že pro případ vzniku odpovědnosti organizátora za jakoukoli případnou škodu je organizátor pojištěn, s výjimkou některých rizik (jako jsou např. adrenalinové sporty, odcizení majetku účastníkům apod.). Beru na vědomí, že rizika, se kterými je pobyt spojen, si mohu nechat individuálně pojistit.

  • Beru na vědomí, že z hygienických a bezpečnostních důvodů se žádné zvíře (pes atd.) nemůže účastnit společného programu ani obývat společné prostory na pobytu, s výjimkou vodících a asistenčních psů.

  • Beru na vědomí, že po obdržení informací k platbě od zaměstnance pořádající organizace běží 14 denní lhůta pro úhradu zálohy za pobyt. Doplatek za pobyt musí být uhrazen nejpozději 7 kalendářních dní před konáním pobytu. V opačném případě je přihláška neplatná.