Posilovna paměti

Doba realizace:

průběžná, dlouhodobá

Donátor:

  • Magistrát města Brna
  • Nadace Jistota
  • Nadace ČEZ
  • Nadace Agrofert
  • Fond GSK

Popis projektu:

Projekt Posilovna paměti vychází ze zkušenosti poskytování programu tréninku paměti pro seniory s Alzheimerovou demencí prvního a druhého stupně, přičemž rozvoji tohoto programu výrazně přispěla Nadace Jistota svým darem v roce 2017. Máme velmi dobré reference ze strany klientů (domovů i rodin), projekt každoročně podporuje i město Brno.

Program realizujeme na dvou úrovních. Jednak individuálně, u seniorů přímo v domácím prostředí za přítomnosti rodinného příslušníka, a formou skupinových tréninků přímo v domovech pro seniory. Určitě nechceme suplovat či nahrazovat práci místních ergoterapeutů v domovech pro seniory. Naše aktivity jsou nabízeny jako doplněk jejich činnosti a v tomto smyslu jsou také s vedoucími domovů pro seniory přijímány. Naopak ergoterapeuti se aktivně zúčastňují tréninků paměti, učí se jednotlivé techniky a vítají naši činnost jako zpestření a obohacení práce.

V době nouzového stavu v roce 2020 bylo nutné hledat jiné způsoby práce s cílovou skupinou. Někteří klienti uvítali trénování paměti prostřednictvím telefonického rozhovoru, jiní pak využili zaslání úkolů mailem a spolu s rodinou pak úkoly vypracovali. Spolupráce (mailová či telefonická) pokračovala v běžném rytmu, tj. 1x – 2x týdně.

V době pandemie jsme seniorské veřejnosti nabídli zasílání úkolů pro trénování paměti prostřednictvím mailu (zapojilo se na 200 osob z celé ČR). Tento krok jsme vnímali jako důležitý ke zmírnění reálného pocitu izolace seniorů.

Podporují/podpořili nás:

brno_logo
Za finanční podpory statutárního města Brna
nadace_jistota_logo
nadace_cez_logo
gsk_logo
nadace_agrofert_logo