Posilovna paměti

Doba realizace:

průběžná, dlouhodobá

Donátor:

  • Magistrát města Brna
  • Nadace Jistota
  • Nadace ČEZ
  • Nadace Agrofert
  • Fond GSK

Popis projektu:

Projekt Posilovna paměti vychází ze zkušenosti poskytování programu tréninku paměti pro seniory s Alzheimerovou demencí prvního a druhého stupně, přičemž rozvoji tohoto programu výrazně přispěla Nadace Jistota svým darem v roce 2017. Máme velmi dobré reference ze strany klientů (domovů i rodin), o myšlenku projektu projevilo zájem město Brno, které se na realizaci také každoročně finančně spolupodílí.

V současné době rozšířujeme cílovou skupinu na seniory s demencí (dříve jen pro seniory s Alzheimerovou demencí). K této změně nás vedla zkušenost, že se o program zajímají rodiny seniorů, které se potýkají s jiným typem demence nebo prvky Alzheimerovy choroby, kterou však senior dosud ještě nemá diagnostikovanou. Stejně tak i v domovech pro seniory se zvláštním režimem je řada seniorů, kteří by se do skupinového tréninku paměti mohli také zapojit, ale mají jiný typ demence.

Program realizujeme na dvou úrovních. Jednak individuálně, u seniorů přímo v domácím prostředí za přítomnosti rodinného příslušníka, a formou skupinových tréninků přímo v domovech pro seniory. Určitě nechceme suplovat či nahrazovat práci místních ergoterapeutů v domovech pro seniory. Naše aktivity jsou nabízeny jako doplněk jejich činnosti a v tomto smyslu jsou také s vedoucími domovů pro seniory přijímány. Naopak ergoterapeuti se aktivně zúčastňují tréninků paměti, učí se jednotlivé techniky a vítají naši činnost jako zpestření a obohacení práce.

Podporují/podpořili nás: