Pouť seniorů k Panně Marii Karmelské

Spolek Spokojený senior – KLAS z.s. a Biskupství brněnské vás srdečně zvou na pouť k Panně Marii Karmelské.

Na programu je návštěva a komentovaná prohlídka premonstrátského kláštera Nová Říše, návštěva poutního místa Kostelní Vydří, kde proběhne mše svatá.

Pouť seniorů k Panně Marii Karmelské

Program:

Program

Středa 19. 10.

  • 7.45 hod. odjezd od Janáčkova divadla
  • Návštěva a komentovaná prohlídka premonstrátského kláštera Nová Říše
  • Oběd z vlastních zásob nebo v místní restauraci
  • Návštěva poutního místa Kostelní Vydří, mše svatá
  • Předpokládaný příjezd do Brna v 18.00 hod.