Odborné semináře jsou jednodenní, v délce trvání 4 hodiny. Semináře pořádáme v různých krajích ČR dle zájmu. Semináře jsou určeny zejména pro vedoucí seniorských skupin (klub seniorů, farní společenství atp.). Cílem těchto odborných kurzů je naučit seniory určité technice, metodice či způsobu práce, které pak bude nadále využívat např. právě v klubu, který vede.

 

Data a místa konání naleznete u jednotlivých kurzů.